unnamed

Nacke

Nackspärr

Nackens muskulatur är sammankopplad med din skuldra och vidare ut i armarna. Att byta position och hålla dig aktiv kan avlasta nacken, då belastningen fördelas över fler eller större delar av kroppen. Det är sällan enbart massage hjälper vid nackspärr. Ofta måste manuell behandlingsteknik användas för att smärtan ska upphöra. 

Nackspärr (Troticollis) eller annan nacksmärta beror vanligen på felaktig arbetsställning eller långvarig, ensidig, belastning som påverkar nacken i negativ riktning. Det är inte ovanligt att patienten vaknar med nackspärr och det kan många gånger uppstå utan känd orsak. Men obalans i nackens muskulatur kan ge krampkänningar, låsningar och stelhetskänsla som följd.  Ofta gör det ont att rotera i nacken eller böja huvudet åt sidan. Att det strålar ut i armarna och kring skuldran kan vara symptom från nacken. 

Vid återkommande nackproblem måste man göra en utredning av orsaken till nackbesvären, för att man ska komma tillrätta med problemen. En noggrann undersäkning är viktig för att utreda eventuella diskbråck eller om andra sjukdomstillstånd föreligger. Varje behandling och undersökning av nacken måste individanpassas för att rehabiliteringen ska bli lyckad.