Naprapat i Härnösand, Västernorrland

Malms Naprapati & Friskvård öppnades i Härnösand 2018 av Naprapat Mikael Malm.  Smärta, stelhet, ömhet, värk och så vidare är varnings signaler från ditt nervsystem. Vi ställer oss alltid frågan varför problemet uppstår, behandlar smärtan men också orsaken, så att du slipper få ont igen.

En Legitimerad naprapat genomgår utbildningen på fyra år plus ett ett års allmäntjänstgöring likt läkarutbildningen. Utbildningen är mycket krävande och består av teoretiska medicinska fackområden som: anatomi, kemi, biomekanik, fysik, fysiologi, patologi, radiologi och neurologi.

Om du har ont ska du gå till en naprapat.

Läs mer om vår Naprapat Mikael Malm

Om du har ont ska du gå till en naprapat. En naprapat är expert inom manuell medicin och har goda kunskaper inom medicinska blockämnen som ortopedi, neurologi, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, idrottsmedicin och naprapati. Det gör att en naprapat har kompetens att ge ett primärt diagnossvar och kan avgöra om patienten skall behandlas med naprapati eller eventuellt skickas vidare till en läkare för vidare utredning av dina problem.

Fyra plus ett år
För att få kalla dig legitimerad naprapat krävs en 4 år lång högskoleutbildning därefter följer en ett år lång praktiktjänstgöring efter socialstyrelsens bestämelse inom den befintliga vården och hos redan legitimerad naprapat. 

Vad är skillnaden mellan en naprapat, sjukgymnast, kiropraktor och läkare?

Naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktorer och osteopater härstammar alla från samma "manuella medicinska träd" och arbeter med att återställa kroppens funktion, så att läkning kan ske när smärta och värk har uppstått.  

Väldigt generaliserande kan man dela in de olika yrkesgrupperna efter vilken behandlingsmetod som terapeuten skolats i. Kiropraktiken använder sig av manipulation och ledjustering, medan sjukgymnasten generellt använder sig av träning. Naprapaten är en blandning av sjukgymnastikens lära om träning och kiropraktikens ledjustering samt använder sig av mjukdelsbehandling. Utgångspunkten utifrån anatomi, fysiologi, neurologi och sjukdomslära är densamma för samliga av dessa yrkesgrupper.

Som läkare på sjukhus kan man arbeta inom många områden, t. ex. kirurgi, psykiatri, ortopedi m.m. En läkare tar vanligen hand om ett antal patienter och har huvudansvaret för att undersöka dem, ställa diagnos och se till att de får den behandling och vård de behöver. Läkare kan också remittera patienter till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. 

Varje terapeut använder sig av sin kunskap om rörelsapparatens funktion för att återställa funktion och minska smärta. Vi på Malms Naprapati och Friskvård använder oss av massage, stretch, pressur, träning och manipulationstekninker för att uppnå önskat resultat och behandlar alltid orsaken till problemen. 

För att bli legitimerad naprapat genomgår man en tvådelad utbildning. Högskoleutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet naprapati, som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar av manuell medicin. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Teoretisk undervisning integreras under hela utbildningen med den praktiska utbildningen i naprapatins olika behandlingstekniker. Det som präglar utbildningen och lägger grunden för naprapaternas höga kompetens i omhändertagandet och patientarbetet är den tidiga och kontinuerliga kontakten med patienter där de teoretiska och praktiska kunskaperna förankras och fördjupas.

Vad gör en naprapat?

Har du fått ryggskott, ont i nacken eller skadat dig i din idrott?

skillnad mellan naprapat och sjukgymnast

En naprapat har specialiserat sig på leder och muskler och behandlar inte bara rygg och nacke utan även andra leder i kroppen som knän, höfter, händer och fötter.
Enligt den så kallade Åliggandelagen (1994:953) följer vi den bestämmelse som finns för sjukvårdspersonal och som innebär att all vår verksamhet överensstämmer med vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet.

Mer än bara ryggsmärta

Vi behandlar ryggsmärta, nacksmärta men också andra typer av led- och muskelproblematik som exempelvis axelsmärta, bröstryggssmärta, långvarig eller kronisk smärta från muskler och leder,  spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ishias, löparknä, hopparknä och benhinneproblematik, knäsmärta, smärta i fötter och händer med mera.

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Om den anställda har kostnader för till exempel rörelseanalys, kostrådgivning, massage eller motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdbidrag om maximalt 5000 kr per år. Läs mer om friskvårdsbidrag på skatteverkets hemsida.