Hälso- Sjukvård i Härnösand

Idag vet vi genom forskning att ett 30 tal av våra vanligaste folkhälsosjukdomar kan kopplas till det liv vi idag lever. 

Vår hjärna är designad för ett liv vi levde för 10.000 år sedan. Vårt moderna liv med stadsliv, infrastruktur, konstant uppkoppling och nya sociala regler är för vår hjärna nytt. 

Våra liv har på många plan blivit enklare, men för vår kropp och hjärna har inte hunnit anpassa sig efter den tid vi lever i. 
 

Med enkla tillägg till ditt liv kan går det att förebygga och bota vår tids största folkhälsoproblem. Det är inte kostsamt, svårt eller behöver nödvändigtvis inte ta massa tid.

Genom fysisk aktivitet kan du bota, förhindra och mildra symptom av 31 av våra folkhälsoproblem, dit tillhör bland andra lätt medelsvår depression, hjärt- och kärlsjukdomar, stress relaterade problem, diabetes typ 2, demens och fallolyckor. 

Malms Naprapati & Friskvård hjälper dig med individuellt anpassat träningsupplägg, träning, stöd och motivation genom hela resen. 

Proffesor Wendy Suzuki berättar hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. 

Anders Hansen, läkare författare och psykiatriker berättar om den moderna hjärnforskningen som visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan. 

Fysisk aktivitet

Vi är anpassade för ett liv i rörelse
Våra kroppar och våra hjärnor är inte konstruerade för det moderna samhälle i vi lever i.  Vi människor som art betraktad behöver tillgodose 4 basala delar hos oss. Socialt umgänge, sova, äta och motion för att vi ska tillgodose det vi behöver. Men vår livsstil har förändrats ofantligt de sista 100 åren medan vår biologi och genetik är likt jägare och samlarfolket som levde för 10.000 år sen.

Våra kroppar och hjärnor är alltså konstruerade efter strävan att skaffa mat, sova, föröka oss och till det här har fysisk aktivitet varit involverat som en naturlig del av människans beteende.  

Vi har alltså rent historiskt sett varit tvungna att röra på oss. De som hade bäst uthållighet och kunde koordinera sina rörelser kunde skaffa mat, överlevde, och förde sina gener vidare till sin avkomma.

Här kan du läsa mer om bland annat fysisk aktivitet och Parkinson´s sjukdom. 

Vårt moderna samhälle är en parantes i människans historia.
Om vi ser hela människans historia som ett dygn så har vi levt som samlare och jägare fram till 23:40. Därefter har vi levt som jordbrukare och efter det har vi i ungefär en sekund i tolv, alltså 23:59:59, levt det liv vi lever i dag med städer och datorer. 

När man undersökt grupper på jorden som lever som jägare och samlare visar det sig att dom rör på sig nästan 2 timmar per dag och går mellan 15-18.000 steg, en genomsnittlig svensk går mellan 5-8.000 steg per dag och det minskar stadigt, särskilt bland unga.

Läs mer om hur våra levnadsvanor gör oss sjuka under respektive diagnos.

"Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet kommer förr eller senare behöva avsätta tid för sjukdom"
 

 - Edward Stanley 

Vad händer i hjärnan när vi rör på oss?
Om du vill ha starka ben så är det benen du ska träna, om du vill ha starka armar är det armarna du ska träna. Om du ska träna hjärnan så är det fysisk aktivitet du ska träna. När du tränar ökar blod-genomströmningen i hjärnan och bildar nya små blodkärl som kan levererar blod och transporterar bort slaggprodukter.  Och det är nämligen också så att träning har stora spridningseffekter på hjärnan.

När vi aktiverar våra muskler aktiverar vi också stora delar av våran hjärna, tillexempel motoriskahjärnbarken som styr våra rörelser, som är viktig för koordination och balans.

Dessutom aktiveras sensmotoriska cortex som som främst är förknippad med mottagande och bearbetning av impulser från känselreceptorer. Detta kan exempelvis gälla taktil stimulans, känselintryck från kroppens inre organ eller information om var de olika kroppsdelarna befinner sig i förhållande till varandra.