Hälso- Sjukvård i Härnösand

Idag vet vi genom forskning att ett 30 tal av våra vanligaste folkhälsosjukdomar kan kopplas till det liv vi idag lever. 

Vår hjärna är designad för ett liv vi levde för 10.000 år sedan. Vårt moderna liv med stadsliv, infrastruktur, konstant uppkoppling och nya sociala regler är för vår hjärna nytt. 

Våra liv har på många plan blivit enklare, men för vår kropp och hjärna har inte hunnit anpassa sig efter den tid vi lever i. 
 

Med enkla tillägg till ditt liv kan går det att förebygga och bota vår tids största folkhälsoproblem. Det är inte kostsamt, svårt eller behöver nödvändigtvis inte ta massa tid.

Genom fysisk aktivitet kan du bota, förhindra och mildra symptom av 31 av våra folkhälsoproblem, dit tillhör bland andra lätt medelsvår depression, hjärt- och kärlsjukdomar, stress relaterade problem, diabetes typ 2, demens och fallolyckor. 

Malms Naprapati & Friskvård hjälper dig med individuellt anpassat träningsupplägg, träning, stöd och motivation genom hela resen. 

Proffesor Wendy Suzuki berättar hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. 

Anders Hansen, läkare författare och psykiatriker berättar om den moderna hjärnforskningen som visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan. 

Fysisk aktivitet

Vi är anpassade för ett liv i rörelse
Våra kroppar och våra hjärnor är inte konstruerade för det moderna samhälle i vi lever i.  Vi människor som art betraktad behöver tillgodose 4 basala delar hos oss. Socialt umgänge, sova, äta och motion för att vi ska tillgodose det vi behöver. Men vår livsstil har förändrats ofantligt de sista 100 åren medan vår biologi och genetik är likt jägare och samlarfolket som levde för 10.000 år sen.

Våra kroppar och hjärnor är alltså konstruerade efter strävan att skaffa mat, sova, föröka oss och till det här har fysisk aktivitet varit involverat som en naturlig del av människans beteende.  

Vi har alltså rent historiskt sett varit tvungna att röra på oss. De som hade bäst uthållighet och kunde koordinera sina rörelser kunde skaffa mat, överlevde, och förde sina gener vidare till sin avkomma.

Här kan du läsa mer om bland annat fysisk aktivitet och Parkinson´s sjukdom. 

Vår behandling och rehabilitering liknar inget annat
Vi använder oss av den senaste forskningen på behandling och rehabiltiering för att kunna erbjuda tjänster som är av hög patientesäkerhet, effektiv och specifik för de problem du pressenterar.

Rehabilitering och behandlings metoden som används integreras med varandra för att stimuluerar kroppens olika nervrecepterorer i bland annat nacken för att återskapa och förbättra sensomotorisk förmåga, neuromuskulär kontroll, vestibulär rehabilitering (eye-head-vestibular rehabilitation) tillsammans med specifikt balansträning för sensorisk integration och skapa förutsättningar för att din kropp ska kunna erhålla fysisk aktivitet. 

Vi använder oss också av kvantitativa mätmetoder för att utvärdera effekt av behandling.

"Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet kommer förr eller senare behöva avsätta tid för sjukdom"
 

 - Edward Stanley 

Vad händer i hjärnan när vi rör på oss?
Om du vill ha starka ben så är det benen du ska träna, om du vill ha starka armar är det armarna du ska träna. Om du ska träna hjärnan så är det fysisk aktivitet du ska träna. När du tränar ökar blod-genomströmningen i hjärnan och bildar nya små blodkärl som kan levererar blod och transporterar bort slaggprodukter.  Och det är nämligen också så att träning har stora spridningseffekter på hjärnan.

När vi aktiverar våra muskler aktiverar vi också stora delar av våran hjärna, tillexempel motoriskahjärnbarken som styr våra rörelser, som är viktig för koordination och balans.

Dessutom aktiveras sensmotoriska cortex som som främst är förknippad med mottagande och bearbetning av impulser från känselreceptorer. Detta kan exempelvis gälla taktil stimulans, känselintryck från kroppens inre organ eller information om var de olika kroppsdelarna befinner sig i förhållande till varandra.