unnamed

Friskvård i Härnösand

Använd ditt friskvårdsbidra hos oss

Smärta i muskler och leder är den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige, där 16 procent av alla sjukskrivningar beror på det enligt statistik från försäkringskassan. Investeringar i friskvård ökar inte bara trivseln hos dina anställda utan gör er till en attraktiv arbetsplats.

Stärk arbetshälsan, minska sjukskrivning

Nedsatt arbetsförmåga på grund av smärta i muskler och leder är den näst vanligaste orsaken till att människor är sjukskrivna i Sverige och i denna grupp är smärtor från ryggraden dominerande. Av tradition har insatser kopplade till arbetsplatsen inte startats förrän efter långa sjukskrivnings-perioder. Genom att i stället fokusera på att stärka arbetshälsan kan antalet sjukskrivningar minskas. Rätt insatser här kan vara avgörande för det fortsatta förloppet.

En arbetsgivare som uppmuntrar till motion och friskvård är i mångas ögon också en mer attraktiv arbetsgivare. Och det är ju precis vad alla arbetsgivare säger sig vilja vara. Det är inte minst viktigt för att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal. Träning på arbetstid kostar inte, vare sig man mäter produktivitet eller sjukfrånvarokostnader, samtidigt som hälsan förbättras. Flera studier visar på att teori och praktik går ihop. En arbetplats som uppmuntrar sin personal till fysisk aktivitet har en person som mår bättre. 

Malms Naprapati och Friskvård hjälper dig med träning och hälsorelaterade lösningar

Vi kan hjälpa dig med träningsupplägg, riktlinjer för ett sundt levene, träningsplanering, träningsprogression, kostscheman, styrketräning, balansträning, koordinationsträning med mera.