unnamed

Hälso-, Sjuk, och Friskvård i Härnösand

Vi arbetar med behandling och diagnostik av smärtrelaterade problem i kroppens rörelseapparat som tex muskler och leder.

Vi arbetar även med rehabilitering före eller efter operation och förebyggande åtgärder mot vår tids största folkhälsoproblem som är relaterade till fysisk inaktivitet, så som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2, övervikt, mild till måttlig depression, demenssjukdomar, fall-olyckor och  stress-relaterade tillstånd. 
Läs mer under Hälso- sjukvård.

Vi arbetar alltid efter vetenskapliga grunder och kliniskt beprövad erfarenhet. Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete för att bli bättre, säkrare och mer effektiv för patienten. Vi vill spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär.


Vi erbjuder flera hälsofrämjande tjänster som styrketräning, löpträning, rörlighetsträning och viktminskningsprogram.