Naprapati, Hälso- Sjuk, och Friskvård i Härnösand

Malms Naprapati spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård
och är en primär vårdform vid muskel- och ledbesvär.

Malms Naprapati är speciallist på manuell medicin och har goda kunskaper i hur kroppen fungerar. Vi kan hjälpa dig när du fått ont i dina leder eller muskler.

Fysisk aktivitet kan i många fall komplettera eller ersätta läkemedel.  Läs mer om hur vi  kan kan hjälpa dig.

Håll dig frisk och undvik framtida besvär genom att investera i friskvård.  Läs mer om hur du kan bli snabb som en häst eller stark som en björn.  

Vi arbetar alltid efter vetenskapliga grunder och kliniskt beprövad erfarenhet. Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete för att bli bättre, säkrare och mer effektiv för patienten. Vi vill spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär.