Mikael Malm

Legitimerad Naprapat, Hälsocoach, Personlig tränare, Gruppträningsinstruktör

Mikael Malm Malms Naprapati och Friskvård

Legitimerad Naprapat
Fyrårig specialistutbilning vid Naprapathögskolan i Stockholm inom ämnesblocken naprapati, manuell medicin, idrottsmedicin, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, forskningsmetodik.

Samt 1 års legitimationspraktik som görs delvis hos redan legitimerad naprapat och delvis i den offentliga hälso- sjukvården.

Hälsocoach PT & GTI
1-årig yrkesinriktad utbildning i gymnastikförbundets regi på Lillsveds Folkhögskola inom träning och hälsa, kursblock inom personligt anpassad träning, hälsoarbete, coachande ledarskap, kost- och näringslära, hälsoprofilbedömning, testledarutbilning, förändrings- och motivationsarbete, praktiskt hälsoarbete,  gruppträningsinstuktion (GTI), kommunikation med mera. 

Över 15 års erfarenhet av att träna, coacha och leda barn, ungdomar och vuxna på motions- och elitnivå.

Kurser och vidareutbildningar:
Ett fall för teamet - att arbeta med fallprevention
Utbildningen utgår från individens vård och omsorgsprocess och visar olika fallförebyggande aktiviteter. Utbildningen ger kunskaper om ett teambaserat, systematiskt fallförebyggande arbetssätt, vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper samt fallförebyggande insatser och åtgärder.

Endometrios - diagnos, behandling, omvårdnad
En fördjupningsutbildning där deltagaren tagit del av fiktiva patientfall som vart och ett fokuserar på olika aspekter av svårare endometrios. Utbildningen anknyter till rekommendationer inom diagnostik, behandling och omvårdnad, multiprofessionella team samt strukturerad dokumentation och uppföljning.

Har tidigar jobbat på Teamed i Sundsvall som naprapat under legitimations året samt som legitimerad naprapat. Jobbade som personlig tränare och hälsocoach i stockholm i eget regi. Var medicinskt ansvarig i Karlbergs BK och har varit fotbollstränare för barn och ungdomar i AIK, Vasalund, Karlberg och Kallhälls FF. 

Frihet, Jämlikhet, Solidaritet & Kvalité

Våra gemensama värdegrunder
Som medlem i Svenska Naprapatförbundet förenas vi i den vision och värdegrund som utvecklats för naprapatin. Vi har skapat en gemensam värdegrund och kärnvärden som ska styra vårt arbete och vårt sätt att bemöta de människor som söker vår hjälp,

"Naprapatin ska spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär".
 

Malms Naprapati och Friskvråd

Vår värdegrund

Du är viktig! Vi lyssnar på dig, vi bryr oss om dig och gör allt vi kan för att hjälpa dig. Vi kan vår sak och har en stark yrkesstolhet, hos oss är du i trygga händer. Vi utmanar dig att ta eget ansvar och motiverar dig att lyckas. Vi ger oss inte förrän du är nöjd. Du skall uppleva oss som bästa valet – hos Malms blir du alltid väl omhändertagen och respekterad. Vår värdegrund vilar på 4 grundpelare Frihet, Jämlikhet, Solidaritet och Kvalite. 

Frihet

Varje individ är unik och har ett självmedvetande som är i behov av att handla fritt. Därför saknar vi hierarkiskstruktur inom företaget. Utan frihet kan individer inte utvecklas fullt ut. Frihet ger mångfald av olika personligheter och gruppkonstellation vilket alla har samma värde. Frihet är samtidigt en social produkt som uppnås genom samarbeten med andra. Arbete bör styras av dem som utför det utan att exploatera andra. Vår Organisation, alla våra projekt och arrangemang baseras alltid på direktdemokrati.

Jämlikhet

Varje människa är unik och har ett lika värde oavsett personlighet, befattning/ansvarsområde, socialekonomisk bakgrund, politisk åsikt eller sexualitet. Vi har alla styrkor och svagheter. För att vi ska utvecklas måste varje individ erbjudas samma möjlighet inom företaget och i den samhällsstruktur vi verkar inom. Jämlikhet är basalt för att frihet ska uppnås. Utan jämlikhet kommer vissa människor besitta större makt och bestämma över andra vilket inskränker friheten.

Solidaritet

Vårt behov av att känna samhörighet med andra är djupt rotat i oss som människor. Det ligger i vår natur att känna solidaritet och samarbete med andra människor. Med hjälp av solidaritet kan individer förverkliga sina gemensamma intressen. Vi ställer upp för varandra i vänskap och på arbetet. Vi lever också i solidaritet med naturen och tar ett aktivt ansvar i att värna om dess värde. 

Kvalité

Vi arbetar alltid efter vetenskapliga grunder och kliniskt beprövad erfarenhet. Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete för att bli bättre, säkrare och mer effektiv för patienten. Vi vill spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär.