unnamed

Naprapatisk behandling

Genom att noga undersöka patienten kan naprapaten ställa en diagnos. Utifrån diagnosen utformas en behandlingsplan för hur  problematiken bäst kan behandlas med utgångspunkt från individens förutsättningar. 

Behandlingen riktas mot att korrigera orsaken till patientens besvär samt att fastställa vad som kan ligga bakom den symtomgivande strukturella eller funktionella förändringen, detta för att uppnå långsiktiga behandlingsresultat och minska risken för återfall.

Behandling undersökning av naprapat

Vi behandlar inte bara symptomen, vi behandlar orsaken

På Malms Naprapati svarar vi på frågan Varför.
Platsen för ditt symptom är nästan aldrig densamma som orsaken. Vi börjar med att hitta orsaken eller orsakerna till att du har fått just dina symptom. Därefter förklarar vi hur kroppen reagerat på de symptom som uppstått .

Efter en noga undersökning upprättas en individuell behandlingsplan. Behandlingsplanens struktur ser olika ut beroende på vilken skada som uppstått, vilka förändringar som föreligger, omfattning av skadan, symptomens intensitet, läkningsförlopp, patientens allmänna hälsotillstånd och så vidare. 

Behandlingen utformas med olika kombinationer av behandlingstekniker såsom manipulation och mobilisering av leder, nervmobilisering och olika typer av mjukdelsbehandlingar som kompletteras med tränings- eller rehabiliteringsprogram.