I slutet av augusti 2022 öppnar Baldershallen i Sundsvall upp Sveriges största racket och idrottshall. En unik mötesplats där man räknar med omkring 1500 barn, ungdomar och vuxna kommer passera dagligen. 
Hallen är byggd för att skapa möten och fungera som ett område där man kan både idrotta och sköta studier.

Banor och Hallar:

Tennishallen: PlexiPave, 6 st. tennisbanor.‍
Padelhallen: Momondo Supercourt ST X90, 3 st. padelbanor‍
Badmintonhallen: Kombi 68S Taraflex, 10 st. Badmintonbanor (2 st 20 x 40 m hallar)  ‍
Bordtennis/Friidrottshall: Proplastic, 16 st. Bordtennisbord och Friidrottsunderlag (23 x 36 m)
Squashhallen: Lamellträgolv, 5 st. Squash-banor.‍
Idrottshall 1: Kombi 68S Taraflex, 1 st. Idrottshall 
‍(23 x 46 m) med läktare för ca. 350 personer.‍
Idrottshall 2: Kombi 68S Taraflex, 1 st Idrottshall 
‍(23 x 46 m) med läktare för ca. 350 personer.

Malms på Balders

På området kommer även Malms Naprapati och Friskvård erbjuda Naprapati, Friskvård och Sjukvård. 
Kliniken i Härnösand kommer finnas kvar, men ni som idag reser från områden i och kring Sundsvall och söder ut får närmare till behandling och rehabilitering av era smärtproblem, hjärnskakningar, åldersrelaterade problem som gång- balans- yrsel- och koordinationsproblem.
Fler tjänster som massage och PT - träning kommer också finnas att tillgå från duktiga medarbetare.
Samt att det kommer erbjudas unika tjänster inom prestations optimering.

Och ni, ni hänger med!! 

Läs hela inlägget »

Just nu är vår Naprapat Mikael Malm inne på den 4e av 6 delkurser ifrån Carrick Institute. Programmet jag läser heter Concussion /mTBI Certification program 

The Carrick Institue Concussion - mTBI är ett program som är designat för professionell vårdpersonal för att erhålla spetskompetens inom ämnet. Programmet syftar till att ge deltagaren en övergripande förståelde för förekommst, uppstånds mekanismer, symptom, diagnostik och behandling av sport-relaterade hjärnskaningar och potentiella långtids problematik som demens. 

Varje modul, kurs, innehåller 25 timmar föreläsning med både teoretiska och praktiska element. Och bygger sitt lärande att man förebereder sig igenom att läsa mellan 50-200 forsknings rapporter.

Programmet är designat för att kunna upprätta en
behandlingsplan ur en komplex interaktion mellan hjärnan, det vestibulära systemet , occulära och muskelskellotalasystem.

Designen är helt och hållet uppbyggd på vetenskapliga grunder och sammankopplar vetenskap med klinisk praxis. 

Professor Carrick har 40 år av klinisk erfarenhet av behandling av hjärnskador, och är en pionjär inom sitt fällt. Carrick är en Senior Researcher Fellow på CCMHR på Universitetet i Cambridge, professor på Central Florida College of Medicin, adjunct Professor på MGH Institute of Health Professional Education i Bostan och driver Carrick institute i Cape Canaveral i Florida. 

Ämnen som berörs är 

 • Utformning av rehabiliteringsplan
 • Överblick av Epidemilogi 
 • Patofysiologi 
 • Biomekaniska orsaker 
 • Neurokognetiva tester
 • Undersökning och diagnostisering av hjärnskakning  
 • Behandling av akut och kroniska besvär efter Hjärnskakning 
 • Neurofysiologi bakom post-Concussion syndrom, hjärnskakning/mTBI
 • Chronic Traumatic Encephalopati 
 • Funktionell Rehabiliterings strategi 
 • Head-Eye-Vestibular motion function rehabilitering 


Och utbildning inom olika mjuk- och hårdvara för att dokumentera och kvantifiera tillstånd och behandlings effekter. 

Håll utkik om framtiden då Malms utvecklar verksamheten. 

Läs hela inlägget »
Som en del av utveckling,  men också av eget brinnande intresse, djupdyker Naprapat Mikael Malm  i människans neurologi. 
Mikael Malm har länge haft ett brinnande intresse i hur människan fungerar inom  fysiologi, biologi, psyskologi och sociala samlevnad.
Intresset har fört honom till att utbidla sig inom de allra bästa och mest erkända institut för att bälga i kunskapens bägare. 

Carrick institute är en världsledande inom utbilding av klinisk neurovetenskap och har över 30 år av erfarenhet inom ämnet. Carrick institute är en oberoende utbildningsinstiution licensierad av Florida department of Education´s commision for indepedent Education för att tilldela magisterexamen i klinisk neurovetenskap. 
Carrick institute är dedikerad till att leverera utmanande och högkvalitativa utbildingar inom ämnet. Carrick Institute behandlar teoretiska och praktiska aspekter inom klinisk neurovetenskap för att kunan hjälpa patienter med olika skador eller förändringar av hjärnan.

Clinical Application of Eye Movements Program 
Är en av de program som ger dig som deltagare en omfattande översikt över hjärnans relation till ögonrörelser. Programmet belyser praktiska undersöknings- och behandlingsprotokoll. Deltagaren lär sig behärska klinisk undersökning av hjärnans funktion i relation till ögonens rörelse vilket är nödvändigt vid behandling av traumatiska hjärnskodor och neurodegenerativa sjukdomar.

Utbildning ger inte bara större kunskap kring ett specifikt ämne utan även säkerhet för den patient som söker sig till Malms Naprapati och Friskvård. Det går helt enkelet inte att avskilja hjärnans funktion ifrån tex smärtupplevelse i rygg eller nacke. Det går heller inte att bortse att ögonen är form av sammankopplad portal rätt in i hjärnan som vid föränding avspeglar funktion av din hjärnan. 

Clinical Application of Eye Movements är bara ett steg i den riktning som Mikael Malm just nu tar för att i i framtiden öppna upp en särskild klinik eller verksamhet inom Malms Naprapati och Friskvård, där du med skador och/eller förändringar på hjärnans nervsystem kan finna hjälp med rehabilitering. 

 
Läs hela inlägget »

Mycket har hänt sedan sist jag uppdaterade hemsidan.
Anledningen till att jag (Mikael Malm) började intressera mig för manuell medicin, var att jag hade ett stort intresse i hur kroppen fungerar. 2014 utbildade jag mig till Hälsocoach / Personligtränare på Lillsveds folkhögskola i Stockholm. Där kom jag i kontakt med en Naprapat som inspirerade mig inom ämnet styreträning och fysiologi.
Det vart startskottet till att jag började testa min egna kropp för olika former av träning för att maximera min egna styrekträning. 
Under utbildningen på Lillsved kom jag i kontakt med en person som föddes med en CP skada. Han hade under längre tid försök få tillstånd att få hjälp med att träna, för att han märkte själv att hans självständighet i vardagen ökade.
Han fick då ingen hjälp ifrån det system vi har idag och vart långsamt sämre i sitt tillstånd. Läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal runt honom förklarade att han inte skulle kunna bli bättre och att det här var den väg han skulle gå. 

Så han sökte sig då till vård utomlands som hjälpte honom med just träning. Specifikt anpassad träning för hans tillstånd. När åkte kunde han inte klä på sig utan hjälp, inte borsta tänder och hade svårigheter att gå. När han kom tillbaka kunde han borsta tänder, gå och klä sig själv.

Detta fascinerade mig enormt. Och jag började då läsa om hjärnans förmåga till att struktruera om sig, hjärnans plasticitet. Det här intresset har följt mig sen dess.

När jag till slut valde att söka mig till Naprapathögskolan och fått plats har jag hela tiden haft neurologins-lins på mig när jag tittat på olika tillstånd eller när jag genomgått en kurs på naprapathögskolan eller när jag senare utbildat mig.

Nu när jag är klar med utbildning och jobbat i snart 5 år med mitt yrke fylls jag av motivation och inspiration när jag lär mig något nytt. Och när man slår upp porten till neurologin öppnas en helt ny värld upp. 
Och konstant uppdatering krävs för att hålla sig uppdaterad.

Idag vet vi att träning påverkar hjärnan och den stiumlans vi utsätter hjärnan gör att nervsammankopplingar i hjärnan blir starkare.
Vi blir helt enkelt bra på det vi tränar på. Vår hjärna och kropp går inte att separera ifrån varandra utan arbetar i samklang med varandra. 

Visste du att vårt undermedvetna absorberar 95% av vår omgivnings stimuli?! Det betyder att vi endas är medveten om 5% av det som händer kring oss. Visste du att allernativa rörelsemönster, så som kompensativa rörelsemönster kring en skada, förändrar signalerna till din hjärna, vilket leder till strukturella förändringar i din hjärna!? vilket betyder att lång tid av "felaktigt" rörelsemönster kan vara orsaken till din smärta, eller till att du skadat dig.
 

Läs hela inlägget »

The Society for Tennis Medicine & Science (STMS) hade i år sin kongress på Sophiahemmets högskola i stockholm. Ett 30 tal föreläsare från hela världen kom till Stockholm och presentera sin forskning inom tennisvärlden. Kongressen var indelad i 2 st underkategorier, medicinsk del och en coach del.  Ett fantastiskt tillfälle att möta sjukgymnaster, massör, tränare, forskare och disputerande inom forskningsvärlden under intresset Tennis. Perfekt tillfälle för kunskap och erfarenhets utbyte. Men också kunna förkovra mig i specifika skador och handhavande av dessa, samt få en överblick in i hur tennisspelaren vardag ser ut med träning, kravbilder och träningsupplägg.

Läs hela inlägget »

Yrsel och balanssvårigheter hör till de vanligaste orsakerna för äldre att uppsöka läkare. I de flesta fall går det att finna orsaken till symtomen. Bakgrundsfaktorerna till en patients balansproblem är ofta av många slag. Lägesyrsel med ursprung i öronen är också i denna åldersgrupp den vanligaste orsaken till yrsel. Hjärnsjukdomar är likaså vanliga orsaker.

Det är viktigt att tänka på läkemedelsbiverkningar, eftersom symtomen ofta avklingar när man justerar medicineringen. Vid behandling av yrsel och balansproblem spelar läkemedelsbehandling inte någon viktig roll, utan tyngdpunkten ligger på övningar som förbättrar balansen. Lägesyrsel går över med lägesbehandling. För att förebygga fallolyckor hos äldre måste man också komma ihåg icke-medicinska metoder.

Självklart är vikten att rätt utredning av yrsel görs. 

Multifaktoriell åldersyrsel
Här är det fråga om yrsel hos äldre människor och besvären är summan av flera faktorer. Detta fenomen ligger bakom balansproblem hos äldre i knappt tio procent av fallen. Personen har ålders förändringar i flera av de system som upprätthåller balansen och det finns inte längre några kompensatoriska mekanismer. Innerörat degenererar (ett symtom på det är sensorineural hörselnedsättning), bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan visar svinn av hjärnsubstans (utan att det behöver finnas fynd som klassificeras som sjukdom, t.ex. hjärninfarkt), ryggraden är degenererad, det autonoma nervsystemets funktion kan vara nedsatt. Åldern och artros i nedre extremitetens leder ger sämre proprioceptik, vilket betyder att ledens nervsystem blir sämre på att skicka information om lägesförändringar till hjärnan. Nedsatt syn kan inte korrigera balansen och lårmusklerna kan inte korrigera vacklande gång om de är svaga. Personerna har ingen yrsel alls när de inte rör sig, men när de ska stå eller gå, och alltså behöver sitt balanssystem, kan de inte hålla balansen utan hjälpmedel. 

Behandling och Rehabilitering
Det finns inga generella läkemedel för yrselpatienter i samma bemärkelse som många värkmediciner som hjälper värkpatienter oberoende av diagnos. I själva verket bör man undvika s.k. allmänna yrselmediciner (t.ex. Vertipam, Stemetil) för regelbundet bruk, eftersom de vanligen är mer till skada än nytta. Läkemedelsbehandling kommer på fråga bl.a. vid behandling av Ménières sjukdom (betahistidin, eventuellt diuretika), men den sjukdomen besvärar sällan högre upp i åldrarna. Om det upptäcks någon bakomliggande sjukdom som ger balansproblem, kan den ofta behandlas. Balansövningar kan ses som en allmänbehandling för de flesta patienter med balansstörningar. Det finns forskningsevidens om effekten av sådana övningar. Övningarna ska göras dagligen och, beroende på tillståndets svårighetsgrad och de tillgängliga resurserna, antingen på egen hand eller med hjälp av en fysioterapeut eller Naprapat. En viktig del av rehabiliteringen är att stärka musklerna.

- MKD Mikael Ojala är specialist i neurologi

Läs hela inlägget »
Etiketter: balanssvårighet yrsel

I helgen har vi hållt i föreläsning för Sundsvalls Tennisklubb. Duktiga och engagerade killar och tjejer tog del av en föreläsning som berörde ämnet kost och prestationsoptimering. 

Mikael Malm är utbildad Naprapat och har en bakgrund som personligtränare, hälsocoach och fystränare. Har ha över 20 år arbetat med allt ifrån elitsatsande individer till motionärer. 

I en industri som kan vara snårig och svår att få grepp om försöker Mikael förenkla och anpassa förståelsen för näringslära så att den blir greppbar och lätt att applicera på en idrottares vardag. 

Att äta varierat, medvetet och näringsriktigt är några av de riktlinjer Mikal pratade om, samt hur olika näringsämnen påverkar kroppen. 

Nu är vi tillbaka på kliniken i Härnösand och tar emot dig som behöver hjälp med hälsorelaterade problem. 
 

Läs hela inlägget »

Nyligen har vi på Malms Naprapati och Friskvård startat upp något vi internt kallar för modern sjuk och hälsovård. Det kanske är lite att sticka ut hakan och provocera. Men sanningen är den, som alla inom branschen känner till, är att fysisk aktivitet påverka vår kroppsliga och mentalt häls så att många av våra 31 vanligaste folkhälsosjukdomar  i västvärlden skulle kunna förebyggas och botas, utan medicinering. 

Malms Naprapati och Friskvård erbjuder inte bara diagnostisering, behandling och rehabilitering av muskel- och ledbesvär utan även lösningar för dig att komma igång, lära dig och upprätthålla goda och sunda levnadsvanor. Det kräver varken mycket tid, är heller inte jobbigt och kostar inte mycket pengar. 
Små tillägg till det liv du lever idag kan vara starten till ett gladare, aktivare och mer livsbejakande liv. 
 

Läs hela inlägget »
Fysisk aktivitet tillhör inte idrottandet, sporten, tävlandet eller behöver ens vara tidkrävande, svårt eller komplicerat. 
Fysisk aktivitet under barndomen har många positiva effekter inte minst för tillväxten och för barns normala utveckling. Den fysiska aktiviteten har en avgörande roll i att upprätthålla en optimal energibalans. I termer av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, spelar vardaglig fysisk aktivitet en indirekt roll genom att förhindra oönskad viktökning under barndomen eller genom att bidra till viktnedgång hos barn med övervikt. 

De allra flesta rör på sig förlite
Vårt moderna samhälle är en parantes i människans historia. Om vi ser hela människans historia som ett dygn så har vi levt som samlare och jägare fram till 23:40. Därefter har vi levt som jordbrukare och ungefär en sekund i tolv, alltså 23:59:59, så har vi levt det liv vi lever i dag med städer och datorer. 
När man undersökt grupper på jorden som lever som jägare och samlare visar det sig att dom rör på sig nästan 2 timmar per dag och går mellan 15-18.000 steg, en genomsnittlig svensk går mellan 5-8.000 steg per dag och det minskar stadigt särskilt bland unga. 

Att röra på sig är inte detsamma som att idrotta utan är en livsavgörande sak för oss som art. Flertalet studier visar att regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet kan behandla och förebygga mild till måttlig depression. Och att vi rör på oss ger dessutom ett skydd mot att bli deprimerad. Faktum är att det verkar var det viktigaste vi kan göra för att skydda oss från att hamna i depression i framtiden. 

Vad händer i hjärnan när vi rör på oss?
Om du vill ha starka ben så är det benen du ska träna, om du vill ha starka armar är det armarna du ska träna. Om du ska träna hjärnan så är det fysisk aktivitet du ska träna. När du tränar ökar blodgenomströmningen i hjärnan och bildar nya små blodkärl som kan levererar blod och transporterar bort slaggprodukter. 
Och det är nämligen också så att träning har stora spridningseffekter på hjärnan. När vi aktiverar våra muskler aktiverar vi också stora delar av våran hjärna, tillexempel motoriskahjärnbarken som styr våra rörelser, som är viktig för koordination och balans. Dessutom aktiveras sensmotoriska cortex som som främst är förknippad med mottagande och bearbetning av impulser från känselreceptorer. Detta kan exempelvis gälla taktil stimulans, känselintryck från kroppens inre organ eller information om var de olika kroppsdelarna befinner sig i förhållande till varandra.

Öka ditt minne och koncentration 
Fysisk aktivitet som till exempel promenader kan öka vår kreativitet  upp till 60%, men även förbättrar vår koncentration,  stärker vårt minne samt bromsas hjärnans åldrande av motion. Vi vet idag att en del av hjärnan som heter hippocampus  krymper kring 25-30 års åldern. Hippocampus spelar roll för vårt minne, känslor och stor roll i stressaxeln. Hippocampus krymper med i snitt 1% per år efter 25-30 års åldern. Men studier visar att fysisk aktivitet bromsar och till och med öka hjärnans storlek med 2%. 

Minska stress
Pannloberna reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, sorg eller depression. Den högra delen av pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen styr över känslor med positiv klang som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.
Pannloben styr även över dina rörelser, intelligens, resonemang, uppförande, minne och även över din personlighet. Resultatet av att hippocampus och frontalloberna stärks är att vi blir bättre på att tåla stress. 

Stärk hjärta, kärl och muskler
Studier visar klara samband mellan mellan hög fysisk aktivitet och lägre risk för insjuknde i hjärt och kärlsjukdomar och därmed minskar risken för en förtidig död. 

Läs hela inlägget »

Vilken fest det vart!

21 maj 2017 stegade första patienten in på kliniken på Norra Kyrkogatan. Det var inte utan en viss nervositet och anspänning blandad med stark motivation och glädje som undersökning, behandling och rehabilitering utfördes på en person med axelproblematik.  Oj vilken fantastiskt rolig och inspirerande resa det varit. Många härliga möten med patienter och många fina minnen har redan etsat sig fast i oss och vi ser självklart fram emot utvecklingen av verksamheten. 

Inom kort kommer många fina erbjudanden göras för att kunna tillmötesgå efterfrågan av diagnostisering, behandling och rehabilitering av rörelserelaterade besvär.

Håll dig uppdaterad!! 

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från slgckgc

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter