unnamed
Fysisk aktivitet tillhör inte idrottandet, sporten, tävlandet eller behöver ens vara tidkrävande, svårt eller komplicerat. 
Fysisk aktivitet under barndomen har många positiva effekter inte minst för tillväxten och för barns normala utveckling. Den fysiska aktiviteten har en avgörande roll i att upprätthålla en optimal energibalans. I termer av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, spelar vardaglig fysisk aktivitet en indirekt roll genom att förhindra oönskad viktökning under barndomen eller genom att bidra till viktnedgång hos barn med övervikt. 

De allra flesta rör på sig förlite
Vårt moderna samhälle är en parantes i människans historia. Om vi ser hela människans historia som ett dygn så har vi levt som samlare och jägare fram till 23:40. Därefter har vi levt som jordbrukare och ungefär en sekund i tolv, alltså 23:59:59, så har vi levt det liv vi lever i dag med städer och datorer. 
När man undersökt grupper på jorden som lever som jägare och samlare visar det sig att dom rör på sig nästan 2 timmar per dag och går mellan 15-18.000 steg, en genomsnittlig svensk går mellan 5-8.000 steg per dag och det minskar stadigt särskilt bland unga. 

Att röra på sig är inte detsamma som att idrotta utan är en livsavgörande sak för oss som art. Flertalet studier visar att regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet kan behandla och förebygga mild till måttlig depression. Och att vi rör på oss ger dessutom ett skydd mot att bli deprimerad. Faktum är att det verkar var det viktigaste vi kan göra för att skydda oss från att hamna i depression i framtiden. 

Vad händer i hjärnan när vi rör på oss?
Om du vill ha starka ben så är det benen du ska träna, om du vill ha starka armar är det armarna du ska träna. Om du ska träna hjärnan så är det fysisk aktivitet du ska träna. När du tränar ökar blodgenomströmningen i hjärnan och bildar nya små blodkärl som kan levererar blod och transporterar bort slaggprodukter. 
Och det är nämligen också så att träning har stora spridningseffekter på hjärnan. När vi aktiverar våra muskler aktiverar vi också stora delar av våran hjärna, tillexempel motoriskahjärnbarken som styr våra rörelser, som är viktig för koordination och balans. Dessutom aktiveras sensmotoriska cortex som som främst är förknippad med mottagande och bearbetning av impulser från känselreceptorer. Detta kan exempelvis gälla taktil stimulans, känselintryck från kroppens inre organ eller information om var de olika kroppsdelarna befinner sig i förhållande till varandra.

Öka ditt minne och koncentration 
Fysisk aktivitet som till exempel promenader kan öka vår kreativitet  upp till 60%, men även förbättrar vår koncentration,  stärker vårt minne samt bromsas hjärnans åldrande av motion. Vi vet idag att en del av hjärnan som heter hippocampus  krymper kring 25-30 års åldern. Hippocampus spelar roll för vårt minne, känslor och stor roll i stressaxeln. Hippocampus krymper med i snitt 1% per år efter 25-30 års åldern. Men studier visar att fysisk aktivitet bromsar och till och med öka hjärnans storlek med 2%. 

Minska stress
Pannloberna reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, sorg eller depression. Den högra delen av pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen styr över känslor med positiv klang som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.
Pannloben styr även över dina rörelser, intelligens, resonemang, uppförande, minne och även över din personlighet. Resultatet av att hippocampus och frontalloberna stärks är att vi blir bättre på att tåla stress. 

Stärk hjärta, kärl och muskler
Studier visar klara samband mellan mellan hög fysisk aktivitet och lägre risk för insjuknde i hjärt och kärlsjukdomar och därmed minskar risken för en förtidig död. 

Läs hela inlägget »

Vilken fest det vart!

21 maj 2017 stegade första patienten in på kliniken på Norra Kyrkogatan. Det var inte utan en viss nervositet och anspänning blandad med stark motivation och glädje som undersökning, behandling och rehabilitering utfördes på en person med axelproblematik.  Oj vilken fantastiskt rolig och inspirerande resa det varit. Många härliga möten med patienter och många fina minnen har redan etsat sig fast i oss och vi ser självklart fram emot utvecklingen av verksamheten. 

Inom kort kommer många fina erbjudanden göras för att kunna tillmötesgå efterfrågan av diagnostisering, behandling och rehabilitering av rörelserelaterade besvär.

Håll dig uppdaterad!! 

Läs hela inlägget »
Skuldrans huvudsakliga uppgift är att optimera funktionen i våra händer. Därför är det inte helt ovanligt att dina besvär i skuldran och nacken kommer från händerna eller det motsatta. Axelleden har god förutsättning för rörlighet i flera olika rörelserplan på grund av sin anatomiska utformning. Leden är i förhållande till höftleden väldigt grund, detta  möjliggör rörlighet men också besvär när imbalans i muskulaturen uppstår. 

Rotatorkuffen är en funktionell enhet som består av fyra muskler med sitt ursprung på skulderbladet och infästning på överarmen. Rotatorkuffens viktigaste uppgift är att stabilisera axelleden vid rörelser genom att centrera överarmen mot skulderbladet. 
Imbalans mellan skulderbladets muskulatur och rotatorkuffen kan skapa problem kring axeln och skuldran. 

Inklämningssyndrom är väldigt vanligt och menas när strukturer mellan skulderbladets struktur (akromion) och överarmen (caput humeri) kommer i kläm och gör därmed ont.
Starka riskfaktorer för inklämningssyndrom i skulderleden är exempelvis repetitiva rörelser i skuldra och handled mer än 2 timmar per dag samt arbete med händerna ovanför axelhöjd mer än 1 timme per dag.
Det sistnämnda är den vanligaste orsaken hos personer över 40 år. Hos unga individer beror tillståndet oftast på glenohumeral laxitet efter tidigare trauma. Ofta söker patienter för ganska akut smärta, det gör ont att sova på axeln och smärtar i vissa rörelser. 

Andra symptom som svullnad rodnad eller värmeökning kring axelleden kan bero på inflamation i brosk sena eller slämsäckar. Kroppen har vätske fyllda slämsäckar mellan strukturer för att skapa friktion, ökat tryck eller stress under längre tid kan reta dessa slämsäckar och skapa smärtsamma tillstånd. 

Senan är den del som övergår från muskelvävnaden till benet och utgör därmed en infästning för muskeln. I axelleden är bicepssenan den sena som utsätts allra oftast för besvär. Orsaken är oftast att senan överbelastas på grund av långtid av repetativt arbete, men kan också uppstå akut.

Plötslig förlust av kraft i samband med kraftutveckling av armen/skuldran kan vara tecken på rupturer. Det som sker är att muskelcellerna brister. Beroende på omfattning av skadan blir också uttrycket av symptomen.  

Diagnostisering och Differential diagnostisering är viktig då besvär från nacken och hjärta kan uttycka sig i axel, hand, arm och skuldra. Frågor som te.x utlösande faktorer, smärtförlopp och smärt uttyck  blir viktiga att få svara på, samt att genomgå en nogrann klinisk undersökning så att du får en rätt behandling- och rehabiliteringsplan. 

Läs hela inlägget »

Nu drar sommaren in över västernorrland och promenad och löpstråken öppnar upp sig i sin lockelse. Att gå ut för hårt i ett för tidigt stadium brukar vara en vanlig anledning till att smärta uppstår.  Smärtan beror oftast på överbelastning av muskel, sena eller ledstruktur i vrist, häl, mellanfot, framfot eller tår, men kan också vara orsakad av nervpåverkan i rygg eller ben eller av olika sjukdomar.

Fotproblemet kan också orsakas av att vi har förlorat mycket av fotens naturliga rörlighet och funktion. En av många anledningar kan vara dagens moderna skor med en klack, stöd samt styv och stel uppbyggnad. Om fotleden utsätts för yttre våld som vid en fotledsstukning kan detta leda till kompensatoriska rörelsemönster och nedsatt funktion som resultat. 

Fotsmärta är vanligt rapporterat hos allmänheten med statistik från befolkningsundersökningar från 17 till 30%. Flera studier har visat samband mellan fotvärk och olika faktorer inklusive ökad ålder, kvinnlig kön, högre kroppsmassindex (BMI), fotpatologier, skodonvanor och andra muskuloskeletala smärta samt och medicinska tillstånd inklusive psykisk hälsa / depression, inflammatorisk artrit (RA), artros och hjärtsjukdom. Det är viktigt att fotpina förknippas med nedsatt fotfunktion, funktionshinder och hälsorelaterad livskvalitet och resulterar i betydande användning av hälso- och sjukvårdssystem Förståelse för de fotproblemet har ökat och förståelsen för effekten av fotvärk och dess riskfaktorer. 

Att hålla fötterna starka och flexibla kan hjälpa till att minska fot- och fotledssmärta, minska stramhet i muskler, förbättra din totala fothälsa och hålla dig aktiv. Övningar som förbättrar rörelseomfånget och hjälper till att lindra dina fötter kan minska chansen att bli skadad. Långsamma och mjuka stretch övningar förbättrar din flexibilitet. Styrketräning gör det möjligt för dina muskler att ge bättre stöd och skydd för din fot som helhet.
 

Läs hela inlägget »

Att kontinuerligt utbilda sig och söka efter svar  på ännu inte svarade frågpr är en självklarhet för att utveckling.. Det är också viktigt ur ett säkert handahållande av patienter. De senaste åren har det skett en otrolig utveckling av forskning på området manuell medicin både som en reaktion på kravet att på att den vård som ges ska vila på vetenskapliga grunder, men också att det finns ett finansiellt intresse i området på ett annat sätt än tidigare. 

Gamla förklaringsmodeller förkastas i ljuset av nya. 
Varje år avsätter Svenska Naprapatförbundet medel till forskning och utveckling genom utbildningsstipendier och forskningsanslag. Syftet med detta är att stimulera forskningen inom rörelse- och stödjeorganen med fokus på muskuloskeletal hälsa och områden av relevans för manuell medicin.

MUSIC, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center
Svenska Naprapatförbundet har med ekonomiska resurser bidragit till verksamhetent vid MUSIC, en av Sveriges ledande forskargrupper inom det muskuloskeletala området. Chef för den forskargruppen är docent och naprapat Eva Skillgate. Förbundet stöder bland annat forskningsprojekt med syfte att evidensbasera behandling med naprapati/manuell medicin, förstå vad som påverkar och orsakar smärttillstånd samt identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga på elitnivå i samarbete med idrottsrörelsen.

Finansiering av doktorander och post doc-tjänster
Svenska Naprapatförbundet finansierar tillsammans med Naprapathögskolan sedan ett antal år doktorander vid bland annat Karolinska Institutet och Universitetet i Ghent. Doktoranderna och de disputerade naprapaterna har en central roll i förbundets arbete med forskning och utveckling. Finansieringen omfattar sedan något år även post doc-tjänster.

Läs hela inlägget »

I december månad medverkade vi i tidningen Yippie och pratade om träning, motion, kost och hälsa med budskapet om att träning är till för alla och kan se ut på många olika sätt. Vi behöver nödvändigtvis inte komplicera till träning och kost utan vi kan försöka integrera motion i vardagen och göra små förändringar i successivt ökad takt. Det viktigaste är att vi rör på oss och att det blir av. 

Vår kropp är designad för att röra på sig. Redan efter 3 dagar av inaktivitet kan man se att ledkapseln drabbas av inflammation och hypoxi (syrebrist) (Yabe 2013). Efter 1-4 veckor sker degeneration i leden, 4-8 veckors immobilitet börjar leden att bygga på sig bensubstans (osteofyter) och bindväv bildas runt leden  (Cramer 2004, 2010)

Regelbunden motion sänker också risken för hjärt och kärlsjukdomar (Dohrm 2017) förändrar också hjärnans kognitiva förmåga (johansson 2017) och fungerar lika bra som antidepressiva läkemedel vid mild till måttlig depression (Regassa 2011).

Läs hela inlägget »
Ni missade väl inte vår reklam snutt på Rix FM och Star FM ?
I samarbete med produktionsbolaget Lejonbröder tog vi fram en reklamjingel som snurrat i öronen på Väster- norrlands radiolyssnare. Om vi kan nå ut till fler kan vi hjälpa fler. På Malms Naprapati kommer invånare både från Timrå, Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Men vi har även patienter som reser hela vägen från Uppsala för att behandlas för sina led och muskel relaterade besvär.  
Läs hela inlägget »
I Sveriger finns det cirka 1200 yrksesamma naprapater. 1994 etablerades Naprati som en del av svensk hälso och sjukvård genom legitimation enligt lag (1998:531). Naprapati hör därmed inte till alternativmedicin.  Smärta och värk i muskler och leder, och då främst i rygg och nacke, är så vanligt att det utgör vår tids största folkhälsoproblem. Med en åldrande befolkning ökar både lidandet på individnivå och kostnaderna för samhället. Hälso- och sjukvården är i stort behov av legitimerad personal med fördjupad kunskap inom detta område, främst för att ge de som drabbats rätt råd om hur långvariga besvär skall undvikas men också för att ge behandling när råd inte räcker.

Etablering i Sverige 
Stockholm Läns Landsting och Region Skåne där naprapati är en naturlig del av vårdvalet. I Region Skåne finns idag naprapater anställda på vårdcentraler där man i samverkan med bland annat fysioterapeuter bedriver framgångsrik vård av patienter med besvär från rörelseorganen

Samarbete inom vården
Forskning visar på att manuell behandling, inklusive massage, är effektivt för patienter med muskuloskeletala problem, speciellt i kombination med träning och rådgivning. Forskning antyder också att integrering av naprapati i vården på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan korta köerna till ortoped för vissa patientgrupper vilket är positivt för såväl patienten som sjukvården.

 
Läs hela inlägget »

I veckan kunde ni läsa om oss i Allehanda. Jag som driver kliniken heter Mikael Malm och har pluggat 4 år på Naprapathögskolan och sedan gjort ett års legitimationspraktik inom den offentliga vården och hos redan legitimerad naprapt. Innan jag började plugga på Naprpathögskolan gick jag en 1 år lång utbildning för att kunna kalla mig Personligtränare och Hälsocoach. 
Jag driver kliniken tillsammans med min sambo, Sofie Eriksson som har administrativa uppgifter och jobbar med projektledning på Malms Naprapati och Friskvård.

Vi startade företaget tillsammans för det känns viktigt för oss att få sätta vår prägel på vår verksamhet.  Jag som naprapat jobbar alltid efter  vetenskapliga grunder och klinisk beprövad erfarenhet.  Och nöjer mig inte bara med att behandla din smärta utan även orsaken till din smärta. Det kan röra sig om att patienten är för svag i delar av bålen, som gör att hen har ont i axeln, eller att rörlighet i höftleden förorsaker dina ryggproblem. 

Vi arbetar  kontinuerligt för att spela en aktiv roll i samhällets hälso och sjukvård vid led- muske- och ryggproblem.
I såväl Region Skåne som i Stockholms Läns Landsting är naprapatin en del av vårdvalet och här finns både naprapater anställda på vårdcentraler och naprapater som underleverantörer till vårdcentraler. Det finns även naprapater som driver eller är delaktiga i MMR-team (multimodal rehabilitering). Vår målsättning är att i framtiden kunna erbjuda Naprapatisk vård hos Malms Naprapati och Friskvård som en naturlig del vårdvalet. 

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från Sean MacEntee, gagilas, slgckgc