2022 > 03

Just nu är vår Naprapat Mikael Malm inne på den 4e av 6 delkurser ifrån Carrick Institute. Programmet jag läser heter Concussion /mTBI Certification program 

The Carrick Institue Concussion - mTBI är ett program som är designat för professionell vårdpersonal för att erhålla spetskompetens inom ämnet. Programmet syftar till att ge deltagaren en övergripande förståelde för förekommst, uppstånds mekanismer, symptom, diagnostik och behandling av sport-relaterade hjärnskaningar och potentiella långtids problematik som demens. 

Varje modul, kurs, innehåller 25 timmar föreläsning med både teoretiska och praktiska element. Och bygger sitt lärande att man förebereder sig igenom att läsa mellan 50-200 forsknings rapporter.

Programmet är designat för att kunna upprätta en
behandlingsplan ur en komplex interaktion mellan hjärnan, det vestibulära systemet , occulära och muskelskellotalasystem.

Designen är helt och hållet uppbyggd på vetenskapliga grunder och sammankopplar vetenskap med klinisk praxis. 

Professor Carrick har 40 år av klinisk erfarenhet av behandling av hjärnskador, och är en pionjär inom sitt fällt. Carrick är en Senior Researcher Fellow på CCMHR på Universitetet i Cambridge, professor på Central Florida College of Medicin, adjunct Professor på MGH Institute of Health Professional Education i Bostan och driver Carrick institute i Cape Canaveral i Florida. 

Ämnen som berörs är 

 • Utformning av rehabiliteringsplan
 • Överblick av Epidemilogi 
 • Patofysiologi 
 • Biomekaniska orsaker 
 • Neurokognetiva tester
 • Undersökning och diagnostisering av hjärnskakning  
 • Behandling av akut och kroniska besvär efter Hjärnskakning 
 • Neurofysiologi bakom post-Concussion syndrom, hjärnskakning/mTBI
 • Chronic Traumatic Encephalopati 
 • Funktionell Rehabiliterings strategi 
 • Head-Eye-Vestibular motion function rehabilitering 


Och utbildning inom olika mjuk- och hårdvara för att dokumentera och kvantifiera tillstånd och behandlings effekter. 

Håll utkik om framtiden då Malms utvecklar verksamheten. 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter