2021

Balans och balansträning är relaterad till 234 olika strukturer i din hjärna. Cerbellum, Frontal cortex, basala ganglia, occipital loben, thalamus  och hippocampus är alla områden som har hög inverkan på hur din kropp balanseras.

För att du ska kunna stå upp, gå rakt och inte krocka med obejkt runt omkring dig behöver du få intryck av synen, balansen och din muskeler och leder. 

Mellan 17-30 % av oss upplever någon gång problem med balansen under våra liv. Balansproblematik är associerat med både besvär i det alldagliga livet men också direkt livsfarligt, speciellt hos den äldre populationen. Även om forskare sen länge vetat om risker och konsekvenser av nedsatt balans har vi inte riktigt vetat orsaken. 

Nu har forskare på University of Wisconsin samlat data och forskningsrapporter och kan därmed påvisa vilka strukturer i hjärnan som spelar störst roll för vårt balans. Och svaret är mer komplext än tidigare trott. 

Cerebellum
Det visar sig att cerebellum(Lillhjärnan), som fungerar lite som hjärnans "orkester dirigent" och koordinerar olika nervsignaler både från våra organ men också muskler spelar stor roll.

Frontal cortex
Förutom cerebellum (lillhjärnan) har den del av vår hjärnan som hanterar våra känslor, bromsar vår impuls, och gör en form av bedömning om våra känslor är passande för stunden. 

Hippocampus
Man såg bland annat i studierna att den del av hjärnan som är assoccierat med minnet, hippocampus, var större hos individer med bra balans.

Basala Ganglia , Talamus
Hjärnan har ett område som finjusterar våra rörelser och ser till att våra muskler är fint koordinerade. Talamus är den del av hjärnan som tolkar alla vår sinnesintryck och laddar dem med emotionella värden. Tex vad en speciell musik/låt innbär för oss rent emotionellt. 

Occipital loben
19 studier påvisade att strukturer som hjälper oss att föreställa oss objekt vi inte ser, men också ser, alltså syn området i hjärnan.

Det goda i soppan är att hjärnan är plastisk, med det menas att den är föränderlig och anpassar sig till det du utsätter den för.
Om du inte tränar din balans eller utsätter din kropp för lagomt utmanande uppgifter som tex stå på ett ben eller gå i snårig terräng så stimulerar dessa områden. 

Balansera mera 

Balance and the brain: A review of structural brain correlates of postural balance and balance training in humans - Olivia J. Surgent et al

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter