2020 > 02

Manipulationsteknik är en behandlingsteknik som används av naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster med vidareutbildning och osteopater. Det är en skonsam, patientsäker och effektiv metod som används för att lindra och bota smärtproblem i muskler och leder. 

En fantastisk studie gjordes 2015 på ett sjukhus i Danmark. En grupp som aldrig sökt kiropraktiskt vård (likt den vård som Malms Naprapati utför) delades upp i två grupper.
En grupp genomgick riktig vård, med manipulationsteknik, medan den  andra gruppen genomgick en "Bluffbehandling". Där man mest lyfte på armar och peta på magen och liknande.

Under hela sessionen mättes hjärnans aktivitet (EEG) och visade tydliga förändringar (upp till 20%) i hur hjärnan fungerar efter den kiropraktiska vård-gruppen, men ingen förändring i "bluffvården".

Detta är en viktig studie då det är den 4e i raden av studier som visar att manipulations teknik förändrar hur hjärnan fungerar. De tidigare studierna, som är publicerade i erkända tidskrifter. 

Den här studiens data samlades och analyserades av doktorer  vilket ger studien en starkare trovärdighet. 

Mätningarna gjordes ifrån 64 st elektroder som kunde visa exakt vart förändringarna gjordes, efter manipulationsteknik. 
Förändringarna sker i den del som kallas för Prefrontala Cortex. 
Den här delen fungerar lite som en dirigent i hjärnan och får alla andra delar i hjärnan att arbeta tillsammans. 

prefrontal cortex är den del av hjärnan som Prefrontala cortex hör ihop med förmågor som att avstå från att följa stimuli, samt komplexa kognitiva processer som att planera rörelser och handlingar. I detta område finns förmågan att fatta beslut och att anpassa sig till olika sociala sammanhang. I prefrontala cortex bearbetas information utifrån individens erfarenheter och långsiktiga mål. Även empati hör till detta område.

Prefrontalakortex samverkar med premotorkortex och motorkortex när det gäller rörelser och har en viktig del i vårt exekutiva funktioner. 
Det betyder att Prefrontalakortex är en viktig del i vårt alldagliga liv då den styr våra
 • målinriktade uppgifter 
 • beslutsfattande, minne
 • uppmärksamhet
 • intelligens
 • processa smärta och emotionella respons kring smärta
 • autonoma funktioner som mag och tarm system
 • kontroll av rörelser
 • ögon rörelser
 • rumsuppfattning 

Igenom detta kan man förklara det man tidigare hittat i andra studier kring behandlings tekniken som till exempel
 • Förbättrad sensmotorisk kontroll (motorik) som är viktig hos barn men också äldre. 
 • Bättre medvetenhet i vart lederna är (Proprioception) som är viktigt för idrottare men också om du ska utföra finmotoriska rörelser.
 • Ökad muskelstyrka
 • Bättre bäckenbotten muskel funktion
 • Bättre förmåga att kunna rotera objekt i rummet. 
Att ha en bättre kontroll på kroppen är viktig för oss så vi inte råkar ut för olyckor, prestera bättre i din idrott eller bara kunna fungera i din vardag. 
Att kunna förstå hur objekt roterar i rummet är viktig för oss att kunna känna igen objek. Som till exempel skillnad på P och b. Eller avgöra vad som kan finnas bakom eller omkring hinder när du kör bil. 

Många som går regelbundet hos naprapat uttrycker att dom känner sig bättre, fokuserar bättre och märkt en förbättring i rörelse och koordination. Den här studien tar oss en bit närmare i förståelsen kring behandlings effekter av manipulations teknik. 

 

Referenser

Manipulation of dysfunctional spinal joints affects sensorimotor integration in the prefrontal cortex: a brain source localization study. P Yielder, B Murphy, AM Drewes, H Haavik
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter