2020 > 01

Studier visar att den behandlings teknik som används av Naprapat, kiropraktorer och Osteopater kan hjälpa dig leva självständigt och inte behöver förlita dig på någon annan för alldagligt liv. 

En studie som gjordes i USA visar att äldre vuxna som kontinuerligt fick hjälp av en kiropraktor jämfört med dem som inte tog den hjälpen bibehöll sin förmåga till självständigt liv. Efter 2 år av kontinuerlig behandling kunde äldre bibehålla förmåga som sköta hemmet, laga mat, sköta sin hygien och gå och handla. Dem som inte tog behandling uppvisade en större försämring inom dessa områden. 

Förebygg fallrisk 
Nästan en tredjedel av vår äldre population faller en eller fler gånger. Fall bland äldre kan ha förödande konsekvenser. En studie som gjordes i Nya Zeeland har visat att kiropraktiskt omhändertagande, den behandlings teknik som även Naprapater använder sig av, påverkade preventionen av fall. Efter 12 veckor kunde personerna som fått behandling ha bättre kontroll på sina fötter med ögonen stängda. Vilket sannolikt motverkade fallrisken. 
Studien visde också att dem som fått behandling också kunde gå mycket snabbare gentemot kontrollgruppen. Vilket visar på en ökad balans. 

Detta har visat sig vara relevnt och viktigt när det kommer till att motarbeta fall. 

Referenser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636108

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4186903/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27050038

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21293851

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter