2019 > 12

Många idrottande ungdomar får problem med ländryggen. Orsaken är ofta en kombination av olika faktorer som tillexempel träningsmängd och geneteiska faktorer samt yttre faktorer som åtethämtning, näringstillgång och så vidare. 

Självklart är det inte farligt att träna, men smärta hos din son eller dotter ska göra dig som förälder uppmärksam och söka hjälp i ett tidigt skeende. 

I vissa fall kan upprepad ökad belastning mot ryggens ben strukturer försvaga dem  och stressfrakturer uppstår. I vissa fall kan den långvariga belastningen provocera strukturena så pass mycket att dem brister och spondylolysthes uppstår (Kotglidning). 

I en studie där man jämförde hundra idrottande barn och ungdomar mmellan 12-18 år med ryggsmärta mot hundra vuxna med ryggsmärta fann man att 47% av den smärta som fanns hos ungdomarna orsakades av Spondylolysis (stressfrakturer i ryggen) jämfört med den vuxna gruppen (1). I andra studier kan man läsa om att stressfrakturer är av högre förekomst bland idrottande ungdomar, speciellt bland manliga idottande (2,3). Vanligast  (91%-95% av fallen) är det att kotan längts ner i ryggen påverkas (4).

En annan studie gjorda i Storbrittanien visar att hos 147 självrapporterade fall var ryggen den vanligaste platsen för smärtproblem (5). 

  • 30,8% kastidrott
  • 29,6 % sprinters
  • 20/ långdistans löpare
  • 6,7% medeldistans löpare


Orsak
Vid kastidrotter ökar belastningen på ryggens strukturer när själva bakåtböjningen samt rotation sker vid utövandet (6).

Stavhoppare har också visat sig vara i högrisk när det kommer till ryggproblem. Rebella et al genomförde en prospektiv kohort studie av manliga och kvinnliga stavhoppare, där man under en säsong och fann att ländrygg var vanligaste området för smärta (16,7%) och där en tredjdel av skadorna var stressfrakturer mot ryggens strukturer (7).

Symptom och tecken
Återkommande smärta i rygg, med eller utan strålningar kring säte ner mot ben som ökar vid ansträngning/träning. 
Olika kliniska tester kan provocera fram smärtan tex att böja ryggen bakåt eller böja ena benet bakåt, även om testerna inte är specifika eller av så hög träffsäkerhet så skapar dem en bild av diagnosen.  Andra kliniska fynd kan vara stelhet i övergång bröstrygg ländrygg samt baksida lår.  
MRT teknik ger en detaljerad bild av hur ryggen ser ut. 

God prognos vid tidigt omhändertagande
Om problemet upptäcks och ta om hand i ett tidigt skeende där kotan inte gått sönder är prognosen mycket god med en 100% läkning och återgång till sport (2). Även vid mer avancerade skador har en god prognos men med längre rehabiltering. Prognostiskt pratar man om en läkningstid mellan 2-6 månader. Ju större omfattning skadan har ju längre är återhämtningstiden. 
 

Referenser
1 Micheli LJ. Back Pain in Young Athletes: Significant Differences From Adults in Causes and Patterns. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:15. doi:10.1001/archpedi.1995.02170130017004

2 Berger RG, Doyle SM. Spondylolysis 2019 update: Curr Opin Pediatr 2019;31:61–8. doi:10.1097/MOP.0000000000000706

3 Selhorst M, Fischer A, MacDonald J. Prevalence of Spondylolysis in Symptomatic Adolescent Athletes: An Assessment of Sport Risk in Nonelite Athletes. Clin J Sport Med 2017;:1. doi:10.1097/JSM.0000000000000546

4 Bouras T, Korovessis P. Management of spondylolysis and low-grade spondylolisthesis in fine athletes. A comprehensive review. Eur J Orthop
Surg Traumatol 2015;25:167–75. doi:10.1007/s00590-014-1560-7

5 D’Souza D. Track and field athletics injuries--a one-year survey. Br J Sports Med 1994;28:197–202.

6 Meron A, Saint-Phard D. Track and Field Throwing Sports: Injuries and Prevention. 2017;16:6.

7 Rebella G. A Prospective Study of Injury Patterns in Collegiate Pole Vaulters. Am J Sports Med 2015;43:808–15. doi:10.1177/0363546514564542
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: ungdomar, ryggproblem, idrott

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter