2019 > 11

Forskare vid Skånes unvirsitet sjukhus och Lunds universitet publicerade 2013 sin studie på nacksmärtans relation till balans och yrsel problematik. Studien kunnde påvisa samband som länge varit känt inom den manuella medicinen men som nu får stöd från forskningen. 

- Med denna studie har vi visat att det kan finnas en fysiologisk koppling mellan smärta, balansproblem och yrsel hos människor. Säger Måns Magnusson professor vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lund Universitet och specialist på öron-näsa-halssjukdomar. 

Sambandet mellan nacksmärta och balans studerades genom att experimentellt framkalla lokal kortvarig smärta i nackens muskulatur hos friska individer, och samtidigt undersöka förmågan att orientera huvudet i relation till bålen. Studien är publicerad i European Jornal  of Applied Physiology . 

Studien gjordes av Hans Westergren, Eva Maj Malmström, Måns Magnusson och Per Anders Fransson 2013.

2015 publicerade Per Anders Fransson tillsammans med sitt forskarlag Joakim Olsson, Eva Maj Malmström, Johan Balderstorp 
en studie som visade på att långtid av ogynnsam kroppshållning medför deformation och degenerativa (påskyndad nedslitning) som resulterar i smärta och funktionshinder i främst armar/skuldrans. Det vill säga muskler som sammankopplar nacke och skuldra. 

Behandling av nacksmärta har visat sig vara mest effektiv vid kombinerade behandlings metoder av både manuell medicin (massage, manipulationstekniker, stretch, mobilisering) och konventionell träning. 
Att bara träna nacken, eller bara behandla nacken, har visat sig mindre effektivt. 

Referenser

Experimentally indcued deep cervical muscle pain distorts head on trunk orientation - 2013

A Slouched body posture decreases arm mobility and changes muscle recruitment in the neck and shoulder region

The efficacy of manual therapy and exercise for treating non-specific neck pain: A systematic review.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter