2019 > 07

Att drabbas av skador eller smärta är mer vanligt än ovanligt. Med rätt omhändertaganade och rehabilitering optimerar du risken för återfall. Rehabilitering efter smärtproblem underbyggs av olika faser . Som ett första steg görs en bedömningen över funktionen kring den skadade leden, muskeln senan eller ligamenetet och diagnostik görs  för att fastställa allvarlighetsgrad av skadan. Med hänsyn till patientens behov och krav, görs en behandlingsplan med typ av behandling, progression, duration och prognos. 

Rehabiliteringsfaser
 
Den första fasen, i den akuta fasen, bör man ta hänsyn till inflammationen, alltså smärta, svullnad, värmeökning och rodnad. Här används olika övningarna och manuell behandlings teknik riktat mot cirkulation och rörlighet. Syftet är att hantera smärta, öka rörlighet, tolerera kropps viktsbelastning, ge stabilitet genom att få konakt mellan hjärna och muskel,  samt se till att patienten har förståelse för den kommande rehabiliteringen. Då träningen för den skadade kroppsdelen är lågintensiv rekommenderas alternativ träning för hela kroppen så att de negativa effekterna av immobiliseringen blir så få som möjligt.

Under fas två, toleransfasen, är målet att få en ”ren” led/muskel eller sena som tolererar ökad belastning utan negativ reaktion i form av inflammatorisk respons (smärta, svullnad, värmeökning och rodnad). Det är en fördel att göra mycket enkla övningar till en början så att man kan ha bra kontroll över hur belastning tolereras. Belastningen ska kunna ökas successivt utan negativ reaktion i leden/muskeln. För lite belastning kommer inte stimulera läkning och vävnadsuppbyggnad och för mycket belastning kan resultera i ökad inflammatorisk respons.

Under tredje fasen sker den specifika hårdträningendär övningarna blir mera utmanande och belastande (tyngre vikter med färre repetitioner) och träningen varar under längre tid. Innehållet är specifik och explosiv styrketräning, utmanande neuromuskulär träning med accelerationer och decelerationer samt övningar som involverar riktningsförändringar och plyometriska övningar som involverar stretch-shortening cykeln. Här tränas löpning, hopp, ruscher, uthållighet och olika kombinationer däremellan.

Sista fasen är återgång till idrott. Övningarna är komplexa med hög belastning, explosivitet och neuromuskulär utmaning. Det ställs höga krav på god teknik och neuromuskulär kontroll. Svårigheten här är att hitta rätt tidpunkt för återgången där även idrottarens tilltro till sin förmåga är stark.

REFERENSER
Karlsson J, Swärd L, Thomeé R. Nya Motions- & idrottsskador och deras rehabilitering. SISU Idrottsböcker 2011. ISBN 9789186323097
Nedim Doral M, Karlsson J. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. ISBN: 978-3-642-36801-1 (Online)
Thomee R. A comprehensive treatment approach for patellofemoral pain syndrome in young women. Phys Ther 1997. 77, 11, 1690-1703.
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter