2019 > 01

Diaphragman är den muskel som sitter under lungorna och har som främsta uppgift att sköta andningen. Enligt flera studier visar det sig att muskler inte bara har en roll utan fungerar i ett nätverk av flera och har därmed flera uppgifter. Diaphragman hjälper bland annat till att reglera emotioner, samverkar med magsäcken och magstrupen, underlättar venöst och lymfatisk cirkulation och har en väsentlig roll vid upprätthållande av ländryggstabilitet. 

Studier har också visat att tjockeleken på Diaphragman spelar roll för vår statiska balans. Totalt 142 deltagare undersöktes som delades in i 3 grupper där diapragmans tjocklek mättes med ultraljud och patientens balans mättes med en Zebris FDM-s-plattform. Studien visade att ju tjockare och större diaphragma personen hade ju bättre statisk balans hade deltageren. 

Förändringar i sättet vi andas leder till överaktivitet av det autonoma nervsystemet. Genom att använda sig av andnigen kan man sänka nivåer av koldioxid i blodet vilket skulle kunna ge en ökad prestations nivå då musklerna behöver syre för att fungera. 
Bordoni et al föreslår även att en dysfunktionell diaphragma kan störa nerver som styr vår förmåga att reglera inflammationer i kroppen. Patienter som genomgått lungoperationer har inte bara förändringar av diaphragman utan också en onormalt hög position av muskeln som då orsakar kompression av nerver med onormal stimulering av signaler in till hjärnan.

Ref: 
Impact of diaphragm function parameters on balance maintenance. Kocjan et al. 
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: diaphragma, balans

I december månad var vi med i tidningen yippi och pratade om träning/motion kost och hälsa med budskapet om att träning är till för alla och kan se ut på många olika sätt, vi behöver nödvändigtvis inte komplicera motion utan vi kan integrera motion i vardagen, det viktigaste är rörelseglädje och att vi faktiskt rör på oss.

För kroppen är designad för att röra på sig. Redan efter 3 dagar av inaktivitet har man kunnat se att ledkapseln drabbas av inflammation och hypoxi (syrebrist) (Yabe 2013). Efter 1-4 veckor sker degeneration i leden och efter 4-8 veckors immobilitet börjar leden bygga på sig bensubstans (osteofyter) och bindväv bildas runt leden (cramer 2004, 2010). Regelbunden motion sänker också risken för hjärt- och kärlsjukdomar (dohrm 2017), förändrar också hjärnans kognitiva förmåga (Jonsson 2017) och fungerar lika bra som antidepressiva läkemedel vid mild till måttlig depression (regassa 2011)

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter