2018 > 10

Att drabbas av akutsmärta efter olyckor eller drabbas av molande värk och kramper som resultat av långvarig statisktarbete drabbar nästan alla människor någon gång i livet. När besvären håller i sig längre än 3 månader kallar man det för kronisk- eller långvari smärta. 
Efter 3 månader har normal sett vävnadsskador läkt och patienten ska då vara smärtfri. Men så är inte fallet för många. Teorierna om vad som upprätthåller smärta är många och mynnar ofta ut i en biopsykosocial förklaringsmodel.

Men på senare tid har forskare hittat radiologiskt bekräftade bevis på att små nervskador mindre än 1mm tjocka kan orska långvarig smärtproblematik (1). Det har visats att små förändringar på dessa mikroskopiskt stora nerver skadats och förändrats. Symptom på skador på dessa nerver kan vara pirrningar, domningskänsla, brännande smärta, allodyni och hyperestesi,  och många av symptomen blir värre på natten för att sedan variera i intensitet över dagen.

Ökat tryck mot nerven skadar nerven.
Små nervskador kan också orska så kallade autonoma symptom som muntorrhet, svettningar, illamående, syn- och hörselpåverkan (2,3).
1947 släpptes "The small-nerve motor system to skeletal muscle" av SW Kuffler, RW Gerard som visar på att ökat tryck mot nerver skadar nerver då syretillsättningen till nerven stryp. Janet Travell och David Simons skrev Myofascial Pain and Dysfunction volym 1-2 som, i stora drag, visar  hur ökad muskulär anspänning skadar och påverkar nervsystemet (4, 6).
 
Behandling 
Behandling med till exempel antidepressiva eller antiinflamatoriska läkemedel har idag väldigt liten vetenskaplig evidense bakom sig (5, 6, 8). Men idag konstaterar forskare världen över att behandling av muskulaturen sänker anspänningen i muskeln, ökar blodcirkulationen som då påskyndar läkningsförmågan och immunsystemet stärks (sammandrag av forskning: 7) Studie resultat visar även att naprapatisk manuell terapi har kliniskt och statistiskt signifikant bättre effekt på smärta och funktion, på kort och på lång sikt, än råd och stöd att hålla sig aktiv, för patienter med ospecifika och funktionsnedsättande besvär (9, 10, 11). 

Ref.
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4251302/
2. Singer W, Spies JM, McArthur J, Low J, Griffin JW, Nickander KK, Gordon V, Low PA. Prospective evaluation of somatic and autonomic small fibers in selected autonomic neuropathies. Neurology. 2004;62:612–618.
3. Dabby R, Vaknine H, Gilad R, Djaldetti R, Sadeh M. Evaluation of cutaneous autonomic innervation in idiopathic sensory small-fiber neuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2007;12:98–101
4. https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/jn.1947.10.6.383?journalCode=jn
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3086960/
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26872938
7.https://www.goteborgsmassage.se/forskning-om-massagens-effekter/
8. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=3626
9. Skillgate E, Vingård E, Alfredsson L. Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain. A randomized, controlled trial. Clinical J of Pain, 2007, 23, 431-9. PMID: 17515742
10. Skillgate E, Bohman T, Holm LW, Vingård E, Alfredsson L. The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – results from a pragmatic randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Feb 5;11:26. PMID: 20137063
11. Paanalahti K, Wertli MM, Held U, Holm LW, Åkerstedt T, Nordin M, Skillgate E. Spinal pain – good sleep matters: a secondary analysis of a randomized controlled trial. European Spine Journal. May 2015.  IN PRESS

Läs hela inlägget »

Martin Asker, leg. naprapat, forskare vid Karolinska Institutet och lärare vid Naprapathögskolan, publicerar högklassig studie i en av världens högst rankade tidskrifter inom idrottsmedicin – British Journal of Sports Medicine.

Sammanfattningsvis så fann man att evidensen för riskfaktorer för axelskador hos overhead-idrottare är begränsad och de flesta studier hade undersökt icke-modifierbara faktorer. Vidare såg man att det finns tendenser till att skadeförebyggande träning för skuldra hos handbollsspelare har effekt.

Forskning är en avgörande faktor för utvecklingen av vårt huvudämne och på Naprapathögskolan genomförs kontinuerliga satsningar på forskning inom naprapati.
Naprapathögskolans satsning på forskning görs främst genom samarbete med Karolinska Institutet men även genom finansiering av forskarutbildning för naprapater. 
Sedan 2009 Har Naprapathögskolan samarbetsavtal med Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Avtalet genererar kontinuerliga satsningar på forskning och utveckling. 
Exempelvis genomförs omfattande vetenskapliga studier, med hög internationell kvalite, på Naprapathögskolans elev-klinik.

Resultaten av dessa studier, som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, ger viktiga svar på frågor kring om exempelvis optimalt omhändertagande av patienter som söker naprapatvård, samt om hur symtom hos rygg- och nackpatienter varierar över lång tid, dvs. fördjupad kunskap om prognos vid ont i rygg och nacke.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter