2018 > 08

Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet minskar risken att dö i hjärt–kärlsjukdom med 24 procent, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Forskarna analyserade hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1200 personer över hela Sverige påverkade dödligheten i bland annat hjärt–kärlsjukdom 15 år senare. Data inhämtades från den så kallade ABC-studien (Attitude, Behaviour and Change), där deltagarnas aktivitetsnivå mättes med hjälp av rörelsemätare, och jämfördes sedan med information om dödsfall och dödsorsak från svenska register.

– Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år. I tidigare studier har man frågat om fysisk aktivitetsnivå, men det kan leda till felrapportering eftersom det är svårt att komma ihåg exakt hur länge man har suttit stilla och hur mycket man har rört sig, säger Maria Hagströmer, universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

Vardagsaktivitet kraftfullt skydd för hjärtat
Enligt studien är hälsovinsterna stora inte bara för fysisk aktivitet på måttlig eller hög intensitet, utan även för fysisk aktivitet på låg intensitet (vardagsaktivitet). Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet beräknas risken att dö i hjärt–kärlsjukdom minska med 24 procent.
Att ersätta stillasittande med fysisk aktivitet på minst måttlig intensitetsnivå, vilket motsvarar en rask promenad eller träning med högre intensitet, hade som väntat ännu större påverkan på risken att dö i hjärt–kärlsjukdom. 10 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet om dagen minskar risken för hjärt–kärlsjukdom med 38 procent, medan 30 minuter om dagen minskar risken med hela 77 procent, enligt beräkningarna.

Källa:
https://www.forskning.se/2018/01/25/vardagsmotion-ger-oanade-halsovinster/

Läs hela inlägget »

Enligt en studie presenterad i Clinical Journal of Pain gjord av Stina Lilja, Naprapat och doktorand på Blekinge Tekniska Högskola, visar stora hälsovinster för åkommer som axelbesvär och idrottsrelaterade skador för patienter som gått hos naprapat jämfört med traditionell ortopediskt omhändertagande. Dessutom blev kostnaderna för de som behnadlades hos naprapat lägre. 

- Jag fick förfrågan att medverka i en studie om, i mitt fall länd- och korsryggsbesvär samt besvär i svanskotan. Min smärta var näst intill outhärdlig varför jag tacksamt tackade ja. Tack vare naprapatbehandlingen är jag idag helt smärtfri och lever ett helt normalt rörligt liv, berättar Berith Kjellsson.

– Målet måste vara bättre vård, det vill säga korta väntetider och rätt behandling. Denna studie visar att det finns outnyttjade resurser där mer samarbete mellan ortopeder och naprapater skulle förbättra omhändertagandet för vissa patienter, säger Håkan Friberg, verksamhetschef på ortopedkliniken Blekinge

Referens:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639734
2. https://www.forskning.se/2013/09/23/besok-hos-naprapat-effektivare-och-billigare-an-hos-ortoped/

Läs hela inlägget »

Under den här sommaren har det varit extremt varmt och jag har fått förfrågor vid ett par tillfällen  kring träning i värme. 
Det rent uppenbara är att kroppen behöver mer vätska då kroppen försöker reglera värmen i kroppen genom att svettas. Och därmed kommer kroppen ha det jobbigare att prestera vid värme den/du inte är van vid.

Generella tips tagna från Aspetar Sports Medicin (Se referens) 
Förbered kroppen med vätska innan du tränar eller tävlar.
Mängden vätska du ska dricka beror lite på din kroppsmassa och individuella avikelser förkommer nästan alltidd, men det mått som används är 5-7 ml/kg 4 timmar före och 3-5ml/kg före tävling. Vätskan bör innehålla sodium eller att du äter saltakex. 
Under tiden du tränar bör du enligt rekomendationer (se referens) dricka någon form av glukos lösning i mängden kring 60 g. 

Andra tips om hur du kan prestera bättre i värme är att hålla dig ner kyld under uppvärmningen genom att värma upp i skugga eller använda dig av blöta handdukar du sveper in dig i.

Du kan också se över din uttrustning. Genom att välja ljusa färger absorberas inte värmen i kläderna, du kan också välja skydd eller material på kläderna som släpper igenom luft bättre.


Ref: http://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=340#.W3AUcfZuJPY

Läs hela inlägget »

Smärtutbildning inom ­läkarprogrammen i Europa har under lång tid varit undermålig, vilket belystes i en stor studie från 2015.

Av 15 undersökta länder och 242 universitet utmärkte sig Frankrike och Schweiz genom att över 80 procent av läroinstituten har smärtundervisning, jämfört med genomsnittet på 31 procent. Bara 9 procent av universiteten hade obligatorisk undervisning, som i genomsnitt bestod av endast 9 lektionstimmar.

56 procent av specialisterna angav att de aldrig deltagit i någon smärtkurs, vare sig under läkarutbildningen, specialistutbildningen eller efter erhållen specialistexamen.

Knappt hälften, 40 procent, svarade att man inte visste hur man skiljer på nociceptiv och neuropatisk smärta, en kunskap som är grundläggande i handläggning av smärtpatienter och en förutsättning för att kunna välja rätt behandling. På frågan som gällde smärtdiagnostik svarade flertalet att de självskattade »skaplig till dålig« kunskapsnivå. 

Referens: Läkartidningen 30-32/2018

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter