unnamed

Personlig tränare (PT)

En personlig tränare arbetar gemensamt med sin klient för att uppnå ett specifikt mål. Det kan röra sig om att börja må bättre efter en mildare depression, gå ner i vikt, öka förutsättningarna för ett prestationsmål, få tillbaka kontroll av bålen efter graviditet eller bli den som skottar mest snö i kvartert på kortast tid. Oavsett vad dina önskemål är har vi kunskap och erfarenhet nog att hjälpa dig. 

Personlig träning PT

Träning för kropp och själ

När du tränar frisätter kroppen en rad olika hormoner som styr över hur vi mår och reglerar över hur vi känner oss på insidan. Den positiva effekten av hormoners fristättning gör att vi kan bibehålla fokus längre, känna oss till freds med oss själva. Hand i hand med att kroppen känns starkare och jag bevisar för mig själv att jag klarar av något jag tidigare inte klarat av stärker självförtroende och självkänsla. 
Studier har visat att fysisk aktivitet är bättre än medicinering vid mild till måttlig depression.

Första mötet

Första gången du träffar din PT kommer ni genomgå en kortare intervju där du berättar vad du vill uppnå med din träning, därefter genomgås en rad olika tester för att mäta din flexibilitet, styrka, kontroll och förmåga. När vi skapat oss en bild grundad på dina förväntningar och förutsättningar upprättas ett träningsprogram som jobbar progressivt mot den målbild du har. 

Träning styrka kontroll

Börja inte "imorgon",  börja idag. Boka en tid idag