Diaphragmas roll för kroppens balansförmåga

Diaphragman är den muskel som sitter under lungorna och har som främsta uppgift att sköta andningen. Enligt flera studier visar det sig att muskler inte bara har en roll utan fungerar i ett nätverk av flera och har därmed flera uppgifter. Diaphragman hjälper bland annat till att reglera emotioner, samverkar med magsäcken och magstrupen, underlättar venöst och lymfatisk cirkulation och har en väsentlig roll vid upprätthållande av ländryggstabilitet. 

Studier har också visat att tjockeleken på Diaphragman spelar roll för vår statiska balans. Totalt 142 deltagare undersöktes som delades in i 3 grupper där diapragmans tjocklek mättes med ultraljud och patientens balans mättes med en Zebris FDM-s-plattform. Studien visade att ju tjockare och större diaphragma personen hade ju bättre statisk balans hade deltageren. 

Förändringar i sättet vi andas leder till överaktivitet av det autonoma nervsystemet. Genom att använda sig av andnigen kan man sänka nivåer av koldioxid i blodet vilket skulle kunna ge en ökad prestations nivå då musklerna behöver syre för att fungera. 
Bordoni et al föreslår även att en dysfunktionell diaphragma kan störa nerver som styr vår förmåga att reglera inflammationer i kroppen. Patienter som genomgått lungoperationer har inte bara förändringar av diaphragman utan också en onormalt hög position av muskeln som då orsakar kompression av nerver med onormal stimulering av signaler in till hjärnan.

Ref: 
Impact of diaphragm function parameters on balance maintenance. Kocjan et al. 
 

Etiketter: diaphragma balans

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter