Vikten av normal ledrörlighet

I december månad var vi med i tidningen yippi och pratade om träning/motion kost och hälsa med budskapet om att träning är till för alla och kan se ut på många olika sätt, vi behöver nödvändigtvis inte komplicera motion utan vi kan integrera motion i vardagen, det viktigaste är rörelseglädje och att vi faktiskt rör på oss.

För kroppen är designad för att röra på sig. Redan efter 3 dagar av inaktivitet har man kunnat se att ledkapseln drabbas av inflammation och hypoxi (syrebrist) (Yabe 2013). Efter 1-4 veckor sker degeneration i leden och efter 4-8 veckors immobilitet börjar leden bygga på sig bensubstans (osteofyter) och bindväv bildas runt leden (cramer 2004, 2010). Regelbunden motion sänker också risken för hjärt- och kärlsjukdomar (dohrm 2017), förändrar också hjärnans kognitiva förmåga (Jonsson 2017) och fungerar lika bra som antidepressiva läkemedel vid mild till måttlig depression (regassa 2011)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter