Nästan hälften har farligt låg kondition enligt studie

Vår kondition är sämre idag än den varit på 20 år. Det visar en ny stor svensk studie (se länk). I studien har forskarna tittat på data från 350 000 människor som under en 20 års period erbjudits utföra konditionstester via sina jobb. Resultatet visar att manliga deltagares konditon minskar mer än kvinnliga och lågutbildades sjunker mer ämn högutbildade (1).

Förutom att deltagarnas kondition blivit sämre har antalet personer vars kondition uppskattas som låg blivit fler, andelen har ökat från 27% till 46%. Varför resultatet ser ut som de gör går studien inte in på. 

- "Jag tror att det kanske inte direkt har med träningen att göra. En del av förändringen kan nog bero på att vi är mindre aktiva i vår vardag. Vi åker mer bil nu och har fler stillasittande jobb, och det kan faktiskt ha en påverkan på vår kondition", säger Elin Ekblom-Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap och en av författarna bakom studien.  

Hälsorisker med fysisk inaktivitet

I Lancet, en brittisk medicinsk tidskrift,  riktar man blickarna mot den globala sjukdomsbörda som orsakas av alltför lite fysisk aktivitet
Sammantaget beräknas att fysisk inaktivitet orsakar 5,3 miljoner prematura dödsfall per år globalt, vilket är i samma storleksordning som rökning. Författarna har därtill beräknat hur stor del av den totala sjukdomsbördan av typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och cancer som beror på fysisk inaktivitet. (2)

För det sistnämna har man använt sig av population attributable fraction (PAF), ett epidemiologiskt mått på hur stor del av sjukdomsbördan som skulle minska givet att en riskfaktor, i detta fall fysisk inaktivitet, eliminerades eller reducerades. För hjärt–kärlsjukdom beräknas fysisk inaktivitet ligga ba­kom 5,8 procent av den totala sjukdomsbördan globalt. 

Fysisk inaktivitet och stillasittande, oberoende av andra kända riskfaktorer, ökar risken för ett antal sjukdomar som har en gemensam patogen mekanism  (3). Till dessa sjukdomar räknas diabetes typ 2, hjärt–kärlsjukdom, depression, demens, koloncancer och bröstcancer, som kallas "the diseasome of phys­ical inactivity".

Fysisk aktivitet och motion kan ha en antiinflammatorisk effekt.

Regelbunden fysisk aktivitet minskar bl a den viscerala fettmassan, vilket i sin tur dämpar en låggradig inflammation. Nyligen föreslogs att den kontraherande muskeln ska ses inte bara som nödvändig för kroppsliga rörelser och ökad energiomsättning utan också, liksom fettväven, som ett viktigt endokrint organ (4)
 

Träning och rörelseglädje

Fysisk aktivitet kan se ut på så många sätt. Du behöver inget flashigt gym eller ett par supersnabba skor för att vara aktiv. Din vardag är fylld med utmaningar och bekvämligheter som gör oss björntjänster.

Att stå istället för att sitta på jobbet är en klassiker, att parkera bilen längre från arbetsplatsen eller ta trapporna istället för hiss är andra. 
Det viktiga är att du hittar något som du själv känner är kul att syssla med. Om det är att kasta sten i skogen, jaga en boll med kompisarna eller bygga snöskulpturer spelar ingen roll. Bara kroppen jobbar på medelmåttlig nivå i minst 30 minuter. 

Vi hjälper dig med din träning

Om du har svårt att komma igång eller behöver hjälp med din träning hjälper vi dig hela vägen. Vi har jobbat över 15 år med coachning och träning och har gedigen utbildning inom hälsa, träning och kroppens fysiska egenskaper. Ref:
1. Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017 Elin Ekblom‐Bak et al.
2. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18690
3. Pedersen BK. The diseasome of physical inactivity – and the role of myokines in muscle – fat cross talk. J Physiol. 2009;587:5559-68.
4. Pedersen BK, Febbraio MA. Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6. Physiol Rev. 2008;88:1379-406

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter