Fotledsstukning

Förekomst
Ankelskador, fotledsstukningar, stukning av fot är relativt vanligt och utgör ungefär 13% av alla skador som ses inom fotbollsspelare, men såklart inom andra idrotter också. Den vanligaste delen som skadas vid fotledsstukningar är det ligament som sitter på fotens utsida (51%). Tidig diagnos, funktionell behandling och rehabilitering är  nykeln till att förebygga återkommande skada och långtidsbesvär. 
30-40% av dem som en gång stukar foten har kvarstående smärta, nedsatt styrka, instabilitets känsla i fotleden (2).
Obehandlade fotledsstukningar kan leda till smärtor längre upp i kroppen på så sätt att foten signalerar till resten av kroppen hur den ska förhålla sig vid nedsättning av foten vid gång .

Gradering av skada
Akuta ligament skador graderas i 3 olika grader beroende på skadans storlek och påverkan på funktion. Grad 1 och 2 behandlas utan operation genom träning och manuell behandling. Vid skadans första dygn används avlstning, kyla, kompression och högläge av foten för att minska ödemet/svullnaden. Efter den akuta fasen startas aktivitet av leden följt av neuromuskulär koordinationsträning för att gradvis öka belastningen på foten. Grad 3 kan opereras eller immobilisera med användning av gipsutgjutningar  eller ortos. 

Läkningsprocess, Prognos. 
Kravbild, individuella förutsättningar för läkning, omhändertagande och ålder är några delar som spelar roll vid läkningsprocessen, prognosen kan vara allt ifrån ett par dagar till flera år beroende på omhändertagande.  


Ref
1. Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Risk factors for lower extremity muscle injury in professional soccer: the UEFA injury study. Am J Sports Med 2013; 41:327-335.
2. Ferran NA, Maffulli N. Epidemiology of sprains of the lateral ankle ligament complex. Foot Ankle Clin N Am 2006; 11:659-662.
3. Karlsson J, Lansinger O. Lateral instability of the ankle joint. Clin Orthop Relat Res 1992; 276:253-261.
Fotledsstukning

Etiketter: fotledsstukning

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter