Naprapatisk hjälp vid nack och ryggproblem

Under åren 2005-2006 genomfördes BJÖRN-studien (Bra hJälp fÖr Rygg och Nacke) i ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Karolinska Institutet.
Studien, som är en randomiserad kontrollerad studie, inkluderade 409 patienter med ont i ryggen och/eller nacken och syftade till att utvärdera effekten av naprapatisk manuell terapi.

Resultatet visade att naprapatisk manuell terapi har kliniskt och statistiskt signifikant bättre effekt på smärta och funktion, på kort och på lång sikt, än råd och stöd att hålla sig aktiv, som getts av läkare, för patienter med ospecifika och funktionsnedsättande besvär.

Medarbetare vid Naprapathögskolan som är involverade i BJÖRN:
Eva Skillgate, leg. naprapat, docent och medlem i Naprapathögskolans vetenskapliga råd (projektledare)
Kari Paanalahti, leg naprapat, lärare, PhD


 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter