Naprapat bakom ledande forskning 

Martin Asker, leg. naprapat, forskare vid Karolinska Institutet och lärare vid Naprapathögskolan, publicerar högklassig studie i en av världens högst rankade tidskrifter inom idrottsmedicin – British Journal of Sports Medicine.

Sammanfattningsvis så fann man att evidensen för riskfaktorer för axelskador hos overhead-idrottare är begränsad och de flesta studier hade undersökt icke-modifierbara faktorer. Vidare såg man att det finns tendenser till att skadeförebyggande träning för skuldra hos handbollsspelare har effekt.

Forskning är en avgörande faktor för utvecklingen av vårt huvudämne och på Naprapathögskolan genomförs kontinuerliga satsningar på forskning inom naprapati.
Naprapathögskolans satsning på forskning görs främst genom samarbete med Karolinska Institutet men även genom finansiering av forskarutbildning för naprapater. 
Sedan 2009 Har Naprapathögskolan samarbetsavtal med Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Avtalet genererar kontinuerliga satsningar på forskning och utveckling. 
Exempelvis genomförs omfattande vetenskapliga studier, med hög internationell kvalite, på Naprapathögskolans elev-klinik.

Resultaten av dessa studier, som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, ger viktiga svar på frågor kring om exempelvis optimalt omhändertagande av patienter som söker naprapatvård, samt om hur symtom hos rygg- och nackpatienter varierar över lång tid, dvs. fördjupad kunskap om prognos vid ont i rygg och nacke.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter