Svenska läkare tycks få för lite utbildning om smärta

Smärtutbildning inom ­läkarprogrammen i Europa har under lång tid varit undermålig, vilket belystes i en stor studie från 2015.

Av 15 undersökta länder och 242 universitet utmärkte sig Frankrike och Schweiz genom att över 80 procent av läroinstituten har smärtundervisning, jämfört med genomsnittet på 31 procent. Bara 9 procent av universiteten hade obligatorisk undervisning, som i genomsnitt bestod av endast 9 lektionstimmar.

56 procent av specialisterna angav att de aldrig deltagit i någon smärtkurs, vare sig under läkarutbildningen, specialistutbildningen eller efter erhållen specialistexamen.

Knappt hälften, 40 procent, svarade att man inte visste hur man skiljer på nociceptiv och neuropatisk smärta, en kunskap som är grundläggande i handläggning av smärtpatienter och en förutsättning för att kunna välja rätt behandling. På frågan som gällde smärtdiagnostik svarade flertalet att de självskattade »skaplig till dålig« kunskapsnivå. 

Referens: Läkartidningen 30-32/2018

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter