unnamed

Välkommen till Malms Naprapati & Friskvård
i Härnösand

Hos oss kan du använda dig av följande sjukvårdförsäkringar för naprapati

Naprapati

En naprapat undersöker,  behandlar och rehabiliterar smärta och besvär från nervsystemet, leder och muskler genom manuell medicin. En naprapat kan även användas vid prehab eller rehabilitering före eller efter operation. Legitimerad naprapat har en 5 årig utbildning och legitimerad av socialstyrelsen.

Frisk- sjuk & Hälsovård

Vi rehabiliterar och preha-bilitering bland annat fallolyckor bland äldre, lätt till medelsvår depression, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2, demenssjukdomar, stress och arbetar med hälso-relaterade frågor för barn och ungdomar. Samt prestations fokuserad träning för elitidrottare.

Problem
Vi undersöker, behandlar och rehabiliterar smärta och värk från muskler och leder som t.ex.
 • ryggskott
 • nackspärr
 • musarm
 • tennisarmbåge
 • hopparknä
 • löparknä
 • upphakningar
 • axel- och skulderproblem
 • fotledsproblem
 • tränings relaterade problem  
   

Naprapat och Friskvård i Härnösand