Välkommen

Till

Vi undersöker, behandlar och rehabiliterar smärtproblem från kroppens muskler, leder och nervsystem. Vi hjälper dig komma tillbaka när olycka eller sjukdom varit framme. Malms Naprapati & Friskvård arbetar med manuell medicin och är en del av svensk Hälso- och sjukvård. Våra behandlingsmetoder bygger på stark vetenskaplig grund och är både effektiv och säker. 


Effektiv behandling av muskel- led- och nervproblem

En legitimerad Naprapat har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i kroppens muskler, leder och nervsystemet . Målsättningen med Naprapatisk behandling är att återställa kroppens normala funktion,  reducera smärta och främja kroppens egna läkeförmåga så att din generella hälsa ökar och smärta minskar eller försvinner.
 

Naprapati

 

En naprapat undersöker,  behandlar och rehabiliterar smärta och besvär från nervsystemets, leder och muskler genom manuell medicin. En naprapat kan även användas vid prehab eller rehabilitering före eller efter operation. Legitimerad naprapat har en 5 årig utbildning och legitimerad av socialstyrelsen.


 

Frisk- sjuk & Hälsovård

Vi rehabiliterar dig när sjukdom uppstått. Vi rahabiliterar vid vår tids största folkhälsoproblem som t. ex Hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2, demenssjukdomar, lätt till medelsvår depression, vikt- minskning och stressrelaterade besvär. Och vi hjälper dig tillbaka efter t. ex korsband-, disk- axel eller annan operation. 
 

Malms Naprapati undersöker, behandlar & rehabiliterar 

Ryggskott, Nackspärr, Yrsel, Huvudvärk/Migrän, hand och armbågsproblem som musarm, tennisarmbåge, Knä problem tex hopparknä
korsbandsskador, höparknä, men även upphakningar, ischias, olika former av axel- och skulderproblem och fotledsproblem.
 

Recensioner

"Rör mig nu utan värk, efter bara en behandling för nerver o muskler som inte ville samarbeta innan!! Malms Naprapat rekommenderas"

// Aino Mattson 
 

"Väldigt duktig naprapat! Fått hjälp flera gånger med olika besvär. Rekommenderas!"// Jonathan Därndahl
 

"Toppenbra naprapat som är både kunnig, kompetent och trevlig!"// Kajsa Bosta Lorenz
 

"Micke har lugnet och ser till att du blir bra igen."
// Samuel Christenssen
 

Naprapat och Friskvård i Härnösand

Malms Naprapati spela en aktiv roll i samhällets
hälso- och sjukvård
och är en primär vårdform vid rygg- och ledbesvär.
Postural kontroll (hållning) det vill säga det system som gör att vi kan hålla oss upprätta medan vi går, står eller utför olika aktiviteter. För att kunna hålla kroppen upprätt krävs ett komplex samspel mellan hjärnans olika system. Vår hjärna är beroende av information från våra leder, muskler, örats balanssystem men också ögats funktion. När man studerat embryons utveckling så ser man hur hjärnans olika lober utvecklas ifrån de område i hjärnan som transformerar information mellan ögat och ögats rörelser (superior colliculus) lite grann som grenar ifrån en stam. Det är särskilt intressant då vi måste avgöra om den information (ljus) som träffar ögat är värt att lägga uppmärksamhet på eller inte (vilket är en process involverat frontalloben) eller om objektet rör på sig och vilken hastighet (perietalloben) och vilken form objektet har (temporalloben). Solid forskning visar på att ögats funktion förändras tillsammans med förändringar på hjärnan. Förändringar i hjärnan kan bero på skador, stress eller sjukdomstillstånd men också i vilken utsträckning vi använder ögat. Ögat är beroende av att kunna fixera på objekt vi tittar på trots att huvudet rör på sig. Och om vi får problem med att fixera blicken kommer hjärnan kompensera för att fixa problemet. Forskare har påvisat samband mellan ögats funktion och vart vi sätter vår tyngdpunkt, vilket är viktigt för oss, inte minst när vi blir äldre. Under hastiga rörelser av ögat, såkallad sackader, så ser vi inget. Vilket gör att våra idrottsliga prestation är beroende av ögats funktion. Man har även sett att ögats funktion är förändrats hos indevider med adhd/add, parkinsons, neurdegenerativa sjukdomar och/eller psykiska sjukdomar. Och avvikelser i ögats funktion ses ofta som första symptom på ovanstående tillstånd. Detta berättar att ögats funktion är en direkt avspegel av hur vår hjärna fungerar. Hjärnan är plastisk, vilket menas med att hjärnan är föränderlig. Därför kan vi träna upp områden som är skadade. Var rädd om dig 🌱