unnamed

Diagnostik

En noga undersökning görs för att fastställa en diagnos. En legitimerad naprapat är specialist på kroppens rörelseorgan och har  kunskaper om diagnostik och differentialdiagnostik för att kunna ta beslut om du som patient ska behandlas med naprapati eller skickas vidare till exempelvis läkare.

Smärta, värk, stramhet eller molande värk är alla symptom på att något i ditt nervsystem inte står rätt till. Det kan vara allt ifrån överbelastning, akuta trauman mot kroppen till anspänningar från stress. Smärtan behöver inte nödvändigtvis vara farlig utan är en tolkning av den signal som det påverkade område ger ifrån sig. 

"Behandla orsaken inte bara symptomen"

Är ledord hos oss på Malms Naprapati och Friskvård. När leden, muskeln, ligament eller sena reagerar med smärta är det viktigt att ställa sig frågan "Varför?" när uppenbara trauman eller våld mot kroppen inte finns med i historien.

Nackbesvär Mikael Malm

Nackbesvär

Ungefär hälften av Sveriges befolkning har någon gång haft ont i nacken. Problem från nacken kan uttrycka sig i armar, händer, bröstrygg och huvudet i form av huvudvärk och yrsel. Exempel på några diagnoser är Tortikollis, Whiplash, Kärldissektioner, Cervikal spondylos, stenos, fibromyalgi, polymyalgi reumatika,

Skuldra och axel besvär

Skuldersmärta är den tredje vanligaste diagnosen från rörelseapparaten i primärvården. Långvarig smärta i nacken med utstrålningar i axel/armar/händer/fingrar kan beror på degenerativa förändringar (åldersförändringar) i nackens kotpelare.  Andra diagnoser kring axel och skuldra kan vara rotatorcufflesioner (muskelbrisning) frusen skuldra (Frozen shoulder), Inklämning (impingement), Kalkaxel, artros, Reumatism

Ländryggsmärta

De flesta personer kommer någon gång under sitt liv att uppleva smärta eller besvär i sin rygg. De flesta får också under sin livstid flera perioder med återkommande besvär. Ungefär 60-65% av populationen i Norden kommer uppleva ländryggsbesvär under en 12 månaders period. Ryggsmärta är i de allra flesta fall inte farligt. Men det är viktigt att behandla och rehabilitera orsaken i syfte att förhindra återkommande och långvarig smärtperiod. Exempel på diagnoser är diskbråck, Cauda equina-syndrom, Diskdegeneration, Spondylolistes, Inflammatoriska ryggsjukdomar, Osteoporos, Tumör, Diskit/Spondylit, Spinal Stenos, UVI/Pyelonefrit (smärta från njurarna).

Armbågsproblem

Smärta från armbågen förläggs oftast kring utsida eller insidan av armbågen och kan ibland stråla ner i underarmen. Vissa yrkes grupper är mer utsatta för armbågsproblem men även idrottare och kontors arbetare kan drabbas. Tennisarmbåge, golfarmbåge, inflammationer från ledkapsel, lösa broskbitar, slemsäcksinflamation är alla symptom på att något i din vardag  retar armbågens strukturer. 

Höftproblem

Problem kring höftleden kan drabba vem som helst oavsett ålder och kan bero
på en mängd olika saker. Höftleden är stor och stark led som får ta upp mycket av
den övriga kroppens belastning, detta sätter krav på ledens funktion. Smärta från ryggens strukturer kan ge smärta mot höft, ljumske och säte. Exempel på problematik är FAI (inklämning) Snapping hip, Femoris fraktur, Trokantrerit, seninflamation, spinal stenos, lumbal spondylos artrit.  

Knäsmärta

Knät kräver, som alla andra leder, både stabilitet och rörlighet för att fungera optimalt. Vridvåld, överbelastning och åldersförändringar kan liknande symptom som svullnad, smärta och upphakningar. 
Menisk skador, Korsbandsskador, Hopparknä, Löparknä, Slämsäckretningar, bakercysta, frikroppsfenome kräver alla sin nogranna undersökning. 

Fotledssmärta

Foten är den första kontaktytan mot marken vid gång, löpning och hopp. Om foten inte fungear optimalt kan problem fortplanta sig längst hela kroppen. Plantarfascit, Hälsporre, Fotledsstukningar, tennisleg, hälseneinflammation, benhinneinflammation är alla symptom på att något inte står rätt till.

Sammanfattning

Ibland finns det klara orsaker till varför du fått ont som tillexempel att du ramlat eller gjort illa dig i din idrott. Men allra oftast uppstår problemen utan att man kan sätta fingret på vad orsaken är.
Vi på Malms Naprapati och Friskvård söker efter svaret på den frågan och hjälper dig med dina besvär.