unnamed

Mikael Malm

Leg.Naprapat, Hälsocoach, PT & GTI

Legitimerad Naprapat
Fyrårig specialistutbilning på Naprapathögskolan i Stockholm inom ämnesblocken naprapati, manuell medicin, idrottsmedicin, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, forskningsmetodik. Samt 1 års legitimationspraktik som görs delvis hos redan legitimerad naprapat och delvis i den offentliga hälso- sjukvården.

Hälsocoach PT & GTI
1-årig yrkesinriktad utbildning på Lillsveds Folkhögskola inom träning och hälsa, kursblock inom personligt anpassad träning, hälsoarbete, coachande ledarskap, kost- och näringslära, hälsoprofilbedömning, testledarutbilning, förändrings- och motivationsarbete, praktiskt hälsoarbete,  gruppträningsinstuktion (GTI), kommunikation med mera. 

Över 15 års erfarenhet av att träna, coacha och leda barn, ungdomar och vuxna på motions- och elitnivå.

Mod, Glädje och Kompetens

Våra gemensama värdegrunder

Som medlem i Svenska Naprapatförbundet förenas vi i den vision och värdegrund som utvecklats för naprapatin. Vi har skapat en gemensam värdegrund och kärnvärden som ska styra vårt arbete och vårt sätt att bemöta de människor som söker vår hjälp,

"Naprapatin ska spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär".

 

Mod

Vi är modiga och vågar vara kreativa i vår yrkesroll – för oss är ingenting omöjligt. Att vara nyfiken och ligga i framkant är mod. Att ge en bättre behandling än vad som förväntas är också mod. Att vara modig är att våga. Att våga ställer höga krav på självtillit och oberoende – vi vågar vara stolta över vårt kunnande samtidigt som vi är ödmjuka inför vad andra kan. Vi utvecklas ständigt genom att våga gå vår egen väg.

Glädje

Vi jobbar med det vi tycker är roligast i hela världen. Med varmt hjärta och stort engagemang tar vi oss an dagliga utmaningar. Vår passion är att ge det bästa tänkbara omhändertagandet och vi ger oss inte förrän vi lyckats. Vi är generösa och känner glädje i vårt arbete med våra kunder – patienterna. Gemenskapen med våra kollegor är stark. Vi är kreativa, aktiva och viljestarka – glädjen vi känner för vårt yrke bäddar för ständig utveckling.

Kompetens

Vi vet vad vi pratar om, vi är ärliga och vi skapar förtroende. Vår kunskap är både bred och djup och bygger på lång erfarenhet. Vi är skickliga yrkesutövare och våra åtgärder föregås alltid av noggrann analys. Vi är trygga och ser alltid möjligheter. Samtidigt är vi självkritiska och vågar anta utmaningar. Vi tar ansvar vilket gör oss professionella. Vi ger ansvar vilket motiverar kunden/ patienten till att bli mer aktiv i sin behandling. Vår kompetens ger oss förmågan att ständigt utvecklas.

Gemensam vision

Naprapatin ska spela en aktiv roll i samhällets hälso- och sjukvård och vara den primära vårdformen vid rygg- och ledbesvär. Med helhetssyn, engagemang och professionellt omhändertagande ska Sveriges naprapater bidra till högre livskvalitet för individen och leda utvecklingen mot ökad folkhälsa. På vägen ska vi fördjupa vår teoretiska bas genom samverkan med andra kring forskning och utbildning, samtidigt som vi ökar respekten för vår unika hantverksskicklighet.

Patienten i centrum

Du är viktig! Vi lyssnar på dig, vi bryr oss om dig och gör allt vi kan för att hjälpa dig. Vi kan vår sak och är stolta över vårt yrke – hos oss är du i trygga händer. Vi utmanar dig att ta eget ansvar och motiverar dig att lyckas. Vi ger oss inte förrän du är nöjd. Du skall uppleva oss som bästa valet – hos din naprapat blir du alltid väl omhändertagen.